LOJİSTİK – NAKLİYE HİZMETLERİ VE YUNANİSTAN KDV MEVZUATI

 1. Genel KDV Uygulamaları:
  • Yunanistan’da lojistik şirketlerinin AB ülkeleri ile üçüncü ülkeler arasında gerçekleştirdiği mal taşıma hizmetleri, genellikle Yunanistan’da KDV’ye tabidir.
  • Ancak, AB’nin dışında tamamen gerçekleştirilen taşıma hizmetleri, AB dışında vergilendirilir.
 2. Özel Durumlar ve Hizmet Sunumu Yeri:
  • Hizmet alıcının ekonomik faaliyet merkezi veya sabit tesisatı hizmet sunumu yerini belirler. Eğer sabit bir merkez veya tesisat yoksa, hizmetlerin sunulduğu yer, alıcının daimi ikametgahı veya alışılagelmiş ikamet yeri olarak kabul edilir.
 3. İhracat ve İthalatta KDV İstisnaları:
  • İhracatla doğrudan ilişkili taşıma ve yardımcı hizmetler KDV’den muaf tutulabilir.
  • İthal edilen malların vergilendirilebilir değeri, gümrük değeri ve çeşitli yan masraflara dayanır. İlgili hizmetlerin değeri genellikle KDV’den muaf tutulur.
 4. Taşıma, Yükleme ve Boşaltma Hizmetlerinde KDV Muafiyeti:
  • Bu hizmetler, yurt dışından ilk varış yerine kadar KDV’den muaf tutulabilir, ancak belirli şartlara bağlıdır.
 5. Taşıma Senaryolarına Göre KDV Uygulamaları: A. Üçüncü Ülkeler Arası Taşıma:
  • Üçüncü bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan taşıma hizmetleri, Yunan KDV’sinden muaf. B. Üçüncü Ülkeden Yunanistan’a Taşıma:
  • Bu hizmetler Yunanistan’da vergilendirilir. C. AB Ülkeleri Arası Taşıma:
  • Bir AB üyesi ülkeden diğerine yapılan taşıma hizmetleri, Yunan KDV’sine tabi. D. AB Ülkesinden Yunanistan’a Taşıma:
  • Bu hizmetler, AB ülkeleri arası taşıma ile benzer şekilde vergilendirilir. E. Yunanistan’dan AB Ülkesine Taşıma:
  • Benzer şekilde, Yunan KDV’sine tabi. F. Yunanistan’dan Üçüncü Ülkeye Taşıma:
  • AB dışındaki yerlere yapılan taşıma hizmetleri, ihracatla bağlantılı olduğu sürece KDV’den muaf.

Yunanistan’da Lojistik – Nakliye sektörü ve diğer sektörlerdeki KDV uygulamatıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz. info@mustafa.gr