LOJİSTİK – NAKLİYE HİZMETLERİ VE YUNANİSTAN KDV MEVZUATI

 1. Genel KDV Uygulamaları:
  • Yunanistan’da lojistik şirketlerinin AB ülkeleri ile üçüncü ülkeler arasında gerçekleştirdiği mal taşıma hizmetleri, genellikle Yunanistan’da KDV’ye tabidir.
  • Ancak, AB’nin dışında tamamen gerçekleştirilen taşıma hizmetleri, AB dışında vergilendirilir.
 2. Özel Durumlar ve Hizmet Sunumu Yeri:
  • Hizmet alıcının ekonomik faaliyet merkezi veya sabit tesisatı hizmet sunumu yerini belirler. Eğer sabit bir merkez veya tesisat yoksa, hizmetlerin sunulduğu yer, alıcının daimi ikametgahı veya alışılagelmiş ikamet yeri olarak kabul edilir.
 3. İhracat ve İthalatta KDV İstisnaları:
  • İhracatla doğrudan ilişkili taşıma ve yardımcı hizmetler KDV’den muaf tutulabilir.
  • İthal edilen malların vergilendirilebilir değeri, gümrük değeri ve çeşitli yan masraflara dayanır. İlgili hizmetlerin değeri genellikle KDV’den muaf tutulur.
 4. Taşıma, Yükleme ve Boşaltma Hizmetlerinde KDV Muafiyeti:
  • Bu hizmetler, yurt dışından ilk varış yerine kadar KDV’den muaf tutulabilir, ancak belirli şartlara bağlıdır.
 5. Taşıma Senaryolarına Göre KDV Uygulamaları: A. Üçüncü Ülkeler Arası Taşıma:
  • Üçüncü bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan taşıma hizmetleri, Yunan KDV’sinden muaf. B. Üçüncü Ülkeden Yunanistan’a Taşıma:
  • Bu hizmetler Yunanistan’da vergilendirilir. C. AB Ülkeleri Arası Taşıma:
  • Bir AB üyesi ülkeden diğerine yapılan taşıma hizmetleri, Yunan KDV’sine tabi. D. AB Ülkesinden Yunanistan’a Taşıma:
  • Bu hizmetler, AB ülkeleri arası taşıma ile benzer şekilde vergilendirilir. E. Yunanistan’dan AB Ülkesine Taşıma:
  • Benzer şekilde, Yunan KDV’sine tabi. F. Yunanistan’dan Üçüncü Ülkeye Taşıma:
  • AB dışındaki yerlere yapılan taşıma hizmetleri, ihracatla bağlantılı olduğu sürece KDV’den muaf.

Yunanistan’da Lojistik – Nakliye sektörü ve diğer sektörlerdeki KDV uygulamatıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz. info@mustafa.gr

Nisan KDV ödemesine %25 iade!

Yunanistan’da küçük işletmelerde (Basit Usül Defter) 2020 yılının ilk üç aylık döneminde, büyük işletmelerde ise (Bilanço Usülü Defter) Mart ayındaki faaliyetlerden doğan KDV ödemesi olup, 30 Nisana kadar ödemeyi yapanlar, ödedikleri miktarın %25’i kadar iade kazanacaklardır. Uygulamayla Covid-19 krizinden etkilenmeyen, ya da etkilenip de yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumdaki işletmelerin KDV ödemelerini zamanında yapmaya teşvik amaçlıdır. Aylık dönemlerde KDV beyannamesi verme zorunluluğu bulunan büyük işletmelerin, ayrıca Şubat ayı KDV sini de ödemiş olmaları gerekmektedir. İade, TAXISNET sistemi üzerinden gerçekleşecek olup, 1 Mayıs’tan daha sonraki son ödeme tarihli borçlarla mahsup edilebilecektir.

Yunanistan’da Koronavirüs ile ilgili ekonomik tedbirler

Krizin başından itibaren ,yetkililer tarafından yapılan sözlü açıklamalar ve yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ışığında bir toparlama yapacak olursak işletmeleri 3 kategoriye ayırmamız gerekiyor :

 1. DEVLET EMRI ILE KAPATILAN İŞLETMELER

Devlet emri ile faaliyetine izin verilmeyen işletmelerdir. (Dershane, Restoran, Kuaför, Spor Salonu, Perakende satış mağazaları, Oteller vs.)

VERGİ

31 Mart’a kadar olan tüm vergi ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Ertlenen ödemeler arasında 31 martta süresi dolan Şubat ayı KDV si, yapılandırılmış / taksitlendirilmiş (Rithmisi – Ρύθμιση) borç taksit ödemesi, 31 Mart’a kadar son ödeme süresi olan diğer ödemeler dahildir.
Ertelenen ödemelerin son ödeme tarihi 31/7/2020 dir.

SIGORTA
19/3/2020 – 31 Mart’a kadar olan tüm sigorta ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Şubat ayı işveren sigorta ödemelerini (IKA) ve EFKA (Bag-Kur) kapsamaktadır. İşletme kapatılma tarihine kadar istihdam ettiği personelin maaşını ve buna denk gelen sigortayı ödemek zorundadır. Kapatılma tarihinden itibaren personele herhangi bir maaş ödemesi ya da sigorta ödeme zorunluluğu yoktur.

PERSONEL

İşletme kapatılma tarihine kadar personelin maaşını ödemek zorundadır. Kapatılma tarihinden itibaren personele herhangi bir maaş ödemesi yapma zorunluluğu yoktur.

18/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarma yasaklanmıştır. İşten çıkarma gerçekleşse bile yok hükmündedir.

Paskalya İkramiyesi yasada öngörüdüğü şekilde tam olarak verilecektir. Normal şartlar altında Paskalya’dan önceki Çarşamba ödenmesi gerekn ikramiyenin ödeme süresi isteğe bağlı olarak Ağustos ayına kadar ertelenebilir.

İşyerleri Devlet Emri ile kapatılan çalışanların tümü, 15/03/2020 – 30/04/2020 dönemi için, çalışma şekline bakılmaksızın (Full time Part Time) bir defaya mahsus olmak üzere devletten 800 Euro destek alacaktır. 1/3/2020 iden 20/3/2020 tarihine kadar herhangi bir sebepten (istifa – işten çıkartma)  işten ayrılan personel de 800 Euro destek alacaktır. Personelin desteği alabilmesi için işverenin Çalışma baanlığının sistemine 31/3/2020 tarihine bir beyanda bulunması gerekmektedir. Daha sonra çalışan destek için başvuruda bulunabilcektir.( 04/04/2020 den sonra) Ödeme 10 Nisandan sonra yapılacaktır.

DESTEKLER

20/03/2020  Devlet Emri ile kapatılan işletmeler’in bankalara olan borçları bankalar tarafından 3 ay ertelenecektir.

KIRA ILE ILGILI

19/03/2020 – İşyerleri Devlet Emri ile kapatılan işltmeler için, hali hazırda kullandıkları işyerleri kiralık ise sadece Mart ve Nisan ayları için sözleşmede öngörülen kiranın %60 ını ödeyceklerdir.

 1. MAĞDUR OLAN İŞLETMELER

Devlet tarafından açıklanan, Mağdur olan Sektörler listesinde yer alan işletmeler. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bu kapsama sadece vergi dairesine bildirilmiş Birincil Faaliyet Kodu (ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας) listede bulunan işletmler dahil olacaktır.  (Açıklanan liste güncellenecektir, ilk listede olmayan sektörler daha sonra ilave edilebilir)

VERGİ

31 Mart’a kadar olan tüm vergi ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Ertlenen ödemeler arasında 31 martta süresi dolan Şubat ayı KDV si, yapılandırılmış / taksitlendirilmiş (Rithmisi – Ρύθμιση) borç taksit ödemesi, 31 Mart’a kadar son ödeme süresi olan diğer ödemeler dahildir.
Ertelenen ödemelerin son ödeme tarihi 31/7/2020 dir.

SIGORTA
19/3/2020 – 31 Mart’a kadar olan tüm sigorta ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Şubat ayı işveren sigorta ödemelerini (IKA) ve EFKA (Bag-Kur) kapsamaktadır. Personel istihdam edilmesi durumunda işletme tek taraflı olarak, Peronelinin tamamı ya da bir kısmı ile sözleşmlerini 1 aylığına (uzatılabilir) dondurabilir. Sözleşmesi dondurulmuş personele maaş ve maaş üzerinden hesaplanan sigorta ödenmez. Sözleşmeler dondurulmadan önceki personel sayısı ile sonrasındaki persoenl sayısı aynı olmalıdır. (Aynı kişiler olmayabilir)

Paskalya İkramiyesi yasada öngörüdüğü şekilde tam olarak verilecektir. Normal şartlar altında Paskalya’dan önceki Çarşamba ödenmesi gerekn ikramiyenin ödeme süresi isteğe bağlı olarak Ağustos ayına kadar ertelenebilir.

18/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarma yasaklanmıştır. İşten çıkarma gerçekleşse bile yok hükmündedir.

Sözleşmeleri dondurlan çalışanların tümü, 15/03/2020 – 30/04/2020 dönemi için, çalışma şekline bakılmaksızın (Full time Part Time) bir defaya mahsus olmak üzere devletten 800 Euro destek alacaktır. 1/3/2020 iden 20/3/2020 tarihine kadar herhangi bir sebepten (istifa – işten çıkartma)  işten ayrılan personel de 800 Euro destek alacaktır. Personelin desteği alabilmesi için işverenin Çalışma baanlığının sistemine 31/3/2020 tarihine bir beyanda bulunması gerekmektedir. Daha sonra çalışan destek için başvuruda bulunabilcektir.( 04/04/2020 den sonra) Ödeme 10 Nisandan sonra yapılacaktır.

DESTEKLER

20/03/2020 – Mağdur Olan İşletmeler’in bankalara olan borçları bankalar tarafından 3 ay ertelenecektir.

KIRA ILE ILGILI

19/03/2020 – İşyerleri Devlet Emri ile kapatılan işltmeler için, hali hazırda kullandıkları işyerleri kiralık ise sadece Mart ve Nisan ayları için sözleşmede öngörülen kiranın %60 ını ödeyceklerdir.

 

 1. KRİZDEN ETKİLENMEYEN İŞLETMELER

İlk iki gruba dahil olmayan işletmeler bu gruba dahildir.

VERGİ

İlk iki grup için geçerli olan herhangi bir vergi indirimi ya da ertlemesi söz konusu değildir.

PERSONEL

İstihdam edilen personelin çalışma süresi tek taraflı (Peronelin onayı olmasa dahi)%50 azaltılabilir. Personelin en %50 si bu uygulamaya dahi edilmelidir. 21/3/2020 den itibaren uygulanabilir.

Sağlıkla,23/3/2020

————————————————————————-

VERGI
19/3/2020 – 31 Mart’a kadar olan tüm vergi ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Ertlenen ödemeler arasında 31 martta süresi dolan Şubat ayı KDV si, yapılandırılmış / taksitlendirilmiş (Rithmisi – Ρύθμιση) borç taksit ödemesi, 31 Mart’a kadar son ödeme süresi olan düğer ödemeler dahildir.
Ertelenen ödemelerin son ödeme tarihi 31/7/2020 dir.
Bu uygulamadan kriz nedeniyle etkilenen işletmeler yararlanacaktır. Tam olarak hangi işletmelerin yararlanacağı ielerleyengünlerde netleşecektir.
Uygulamadan yararlanabilmek için kesinlikle personel çıkartmamış (Αpolisi – Απόλυση) olmak gerekmektedir.

SIGORTA
19/3/2020 – 31 Mart’a kadar olan tüm sigorta ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Şubat ayı işveren sigorta ödemelerini (IKA) ve EFKA (Bag-Kur) kapsamaktadır.
Bu uygulamadan kriz nedeniyle etkilenen işletmeler yararlanacaktır. Tam olarak hangi işletmelerin yararlanacağı ielerleyengünlerde netleşecektir.
Beyannameler
31 Mart tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelerle (KDV-APD-FMY) ilgili şimdilik herhangi bir değişiklik yoktur.

DESTEKLER

20/03/2020 – Mağdur Olan İşletmeler’in bankalara olan borçları bankalar tarafından 3 ay ertelenecektir.
Mağdur Olan İşletmeler (Şahıs işletmleriö Serbest Meslek Sahipleri) de 800 euro yardım alacaktır.

19/3/2020 – Krizden etilenen tüm işletmeler için düşük faizli ve uzun süreli kredi verilecektir. Kredi miktarı işletmenin ciro kaybı, personel sayısı vs. Gözününde bulundurularak belirlenecektir. Şartlar ve işlemler önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

PERSONEL

20/3/2020 – Koronovirüs salgını nedeniyle Mağdur Olan İşletmeler, personelleri (personelin tamamı ya da bir kısmı) olan sözleşmelerini 1 ay süre ile askıya alabilriler. Bu uygulamadan yararlanacak olan işletmelerin bu süre içerisinde işçi çıkartmaları mümkün olmayacaktır.
Süre tamamlandıktan sonra işveren, personel sayısını süzleşmelerin askıya alınma süresi kadar azaltamayacaktır.
İşveren Sözleşmelerin ertelenmesini elektronik olarak 31 Marta kadar bildirmek zorundadır.
Bildirmde bulunmayan işverenler açıklanan desteklerden yararlanamayacaktır.
Süre gerekli görülmesi halinde uzatılacaktır.Sadece sözleşmesleri askıya alınan çalışanlar, 800 euro yardımı hak edecektir.1 Mart – 17 Mart arası işten çıkarılan ya da istifaya zorlananlar da 800 Euro yardımı alacaktır.İsteyen işletmeler Paskalya ikramiye ödemesini Ağustos ayına erteleyebilriler.

19/3/2020 – Devlet Emri ile kapatılan işyerlerinin çalışanları Nisan ayı başında 800 Euro destek alacaklardır. Bu destek miktarı tüm çalışanşar için aynıdır (Full time – Part Time)
İşverenler işyerlerinin Devlet Emri ile kapatılma tarihine kadar personellerinin maaşlarını ödemek zorundadır.

KIRA ILE ILGILI

19/03/2020 – İşyerleri Devlet Emri ile kapatılan işltmeler için, hali hazırda kullandıkları işyerleri kiralık ise sadece Mart ve Nisan ayları için sözleşmede öngörülen kiranın %60 ını ödeyceklerdir.

KDV

19/3/2020 – Antıseptik, Eldiven, Maske gibi ürünlerin satışında uygulanan KDV 6% ya indirilmiştir.

Mağdur Olan İşletmeler

Şimdiye kadar işletmleri ilgilendiren gelişmeler genel hatlarıyla bunlardır. Değişiklik / ilave önlemler olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için +302531030500, +306947571112 numaralı telefonlardan, ya da info@mustafa.gr adresinden mail ile bize ulaşabilirisiniz.

Çevre Vergisi

1/1/2018 den itibaren işletmelerin müşterilerine verdikleri plastik poşetler için çevre vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre müşterilerine sattıkları ürünlerle birlikte ücretli veya ücretsiz veren işletmeler verdikleri poşet başına ilgili vergiyi tahsil etmek ve her üç ayda bir verilecek beyanname ile topladıkları vergiyi maliyeye ödemekle yükümlüdür.

Çevre Vergisi işletmenin verdiği fiş, fatura gibi satış belgelerinde diğer ürünlerden ayrı olarak belirtilmelidir.

Uygulanan poşet başına vergi miktarı 2018 yılı için KDV hariç 0,03 Euro, 2019 yılı ve sonrası için 0,07 Euro’dur.  Çevre Vergisi KDV ye tabidir.

Başka sebeplerden ötürü KDV’den muaf olan işletmeler Çevre Vergisi için de KDV’den muaftırlar.

İşletmeler satış bölümlerinde (Yazar Kasa) yanında

 «İnce plastik poşetler, kullanımlarını azaltmak amacıyla 0,03 Euro Çevre Vergisine tabidir.»

«Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 3 λεπτών του ευρώ, με σκοπό τη μείωση χρήσης τους»

yazılı levha bulundurmak zorundadır.

Yazar Kasa ile satış yapan işletmelerin, fişlerde ayrıca çevre vergisi belirtilmesi için yazar kasalarına ayrı bölüm ekletmeleri gerekmektedir.

Ülkeye göre KDV muafiyet sınırları

Aşağıdaki ülkeye göre sınırın altındaki işletmeler KDV den Muaf olurken ya da isteğe bağlı KDV rejimi uygularken, bu sımırın üstündeki işltmeler KDV rejimi uygulamak zorundadır. KDV uygulamayan işletmeler için girdilerde ödenen KDV mal değerini arttırır ve maliyet olarak kabul edilir.

 

  KDV Muafiyeti Şartı
Ülke Ulusal Para Birimi Euro
Belgium €   25.000  
Bulgaria BGN              50.000     25.565
Croatia HRK            230.000     30.864
Czech Republic CZK         1.000.000     37.008
Denmark  DKK             50.000       6.726
Germany    17.500  
Estonia    16.000  
Ireland**    75.000

Ya da        37.500

 
Greece €   10.000  
Spain yok  
France    82.800

Ya da       42.900

Ya da       33.100

 
Italy    25.000

Ya da      30.000

Ya da      40.000

Ya da        45.000

Ya da        50.000

 
Cyprus    15.600  
Latvia    50.000  
Lithuania    45.000  
Luxembourg    30.000  
Hungary HUF         8.000.000     26.067
Malta   35.000

Ya da       24.000

Ya da      14.000

 
Netherlands yok  
Austria    30.000  
Poland PLN            200.000    46.442
Portugal   10.000

ή    12.500

 
Romania*** RON           220.000    48.725
Slovenia   50.000  
Slovakia   49.790  
Finland   10.000  
Sweden SEK             30.000      3.168
United Kingdom GBP             83.000    97.808

VAT KDV DDS ΦΠΑ

Tahsil edilmeyen faturaların KDV’si

Tahsil edilmeyen faturaların KDV’si.

İşletmeler müşterilerinden KDV tahsil edemedikleri durumlarada devleti finanse etmeli mi?

Avrupa Mahkemesi tarafından verilmesi beklenen bir kararın, tahsil edilmemiş veya tahsilatı gecikmiş faturaların KDV’sinin ödenmesi konusunda önemli değişiklikler getirmesi beklenmekte. Önümüzdeki günlerde görüşülecek davada, Avrupa Mahkemesi Savcısı, KDV ile ilgili yönergenin 90. Maddesindeki üye ülkelere tanınan hakkın sadece tahsil edilebilirlik ile sınırlı olduğu, ve KDV nin düşürülmesi veya ödenmemesini kapsamadığını savunmakta. Aynı davada alacaklının iflas işlemine başvurmadan, sasedece çıkaracağı ödeme emri ile tahsil etmediği veya geciken tahsilatın KDV sini ödememesi öngörülmekte.

Savcı kararını İşletmelerin yıllarca belli bir KDV borcu olamayacağını bunun ön finansman sayılması gerektiği ve verginin nötr olması ve ödenebilir olması ilkelerine karşı olduğu iddiasına dayandırmakta. Ayrıca Savcıya göre KDV nin tahsil edilmeden ödenmesi meslek özgürlüğünü, girişimciik özgürlüğünü ve temel mülkiyet haklarını ihlal ediyor ki bunlar Avrypa Haklar Haritasının 15. 16. ve 17. Maddelerinin ihlalidir. Avrupa haklar Haritası yürülüğe girmeden önce de mahkeme, meslek özgürlüğü ve girişim özgürlüğünü hukukun genel hakları olarak kabul ediyordu. Ayrıca 20. maddeye göre de KDV yi ödemekle yükümlü işletmelere eşit olmayan muamele yapılmakta.

Savcı mahkemeye, ilgili KDV yönergesinin üye ülkelere vergi matrahını düzenlemede – düşürmede kısıtlama hakları olmadığını kabul etmelerini, üye ülkelerin sadece belirsizliği giderme adına işletmelerden bazı istekleri olabilceğini tavsiye ediyor.

Avrupa Birliği ve Norveç arasında KDV anlaşması

Avrupa Birliği ve Norveç arasında 2015 haziran ayında KDV alanında işbirliği ve vergi kaçakçılığını önleme amacıyla başlatılan görüşmeler, 2017 Mayıs ayında imzalanan anlaşmayala sona erdi. Anlaşma Avrupa Birliği üyesi ülkelerin meclislerinde ve Norveç tarafından  onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.