Travel Trip Map Direction Exploration Planning Concept

Mustafa & Partners ulusal ve Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenen Yatırım Teşvik Programlarının başarıyla uygulanmasındaki tecrübesi ve her biri kendi alanında tecrübeli personeli ile yeni kurulacak veya halen faaliyette olan işletmeniz ya da şirketinizin Yunanistan’daki şubesi için araştırma, planlama ve proje hazırlama hizmetleriyle size uygun programlardan yararlanma imkanızı en üst seviyeye çıkararmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz

– Yatırım planınızın analiz edilerek başvurulacak Teşvik Programına uygun olarak güncellenmesi

– Ulusal ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak üzere ilgili başvurunun yapılması

– Teşvik alınan projelerin takibi ve uygulamasını kapsamaktadır.

Yunanistan’da halen başvuruya açık yada kısa süre içerisinde başvuruya açılacak Yatırım teşvik programları şunlardır.

  • ESPA 2014-2020
  • CLLD LEADER
  • Kalkınma Yasası Teşvikleri
  • Yunanistan-Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği 2014-2020
  • İstihdam Destek Programları