Limited Şirket (EPE)

Özel Sermaye Şirketi nden sonra tercih edilmeyen bir şirket tipidir. Özel Sermaye Şirketi ile aynı özelliklere sahip olup zorunlu olarak noter huzurunda kurulması, kuruluşun ve bazı idari kararların yayınlanma zorunluluğu Limited Şirketlere olan talebi düşürmüştür. Tek veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Tüzel kişi tarafından tek ortaklı olarak kurulması durumundan yönetici olarak bir gerçek kişinin atanması gerekmektedir. Sermaye ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Geçerli gelir vergisi oranı %28 dir. Temettü dağıtımında ayrıca %10 vergi uygulanmaktadır.  (bkz: Yunanistan vergi Mevzuatı) Yöneticiler Vergi ve Sigorta prim borçlarına karşı şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar.

Limited Şirketlerde Ortakların ve ortak değilse yöneticinin sigortalı olma mecburiyeti vardır. Minimum sigorta primi aylık 185 Euro dur.

Geçerli vergi yasalarına göre sermaye şirketleri karlarının %28 i oranında vergiye tabidirler. Temettü dağıtımında ayrıca %10 vergi lirket tarafından kesilir. Şirket yöneticilerinin yönetim bedeli olarak şirketten tahsil ettikleri maaşlara  ise bordrolu çalışanlar ile aynı vergi oranı  (20.000 Euroya kadar %22) uygulanır. Bordrolu çalışanlar ve yönetim maaşları için ilk 8600 Euro vergiden muaftır. (bkz: Yunanistan vergi Mevzuatı)

Türk vatandaşları/şirketleri tarafından Yunanistanda şirket kurulumu/ şube açılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizmle irtibata geçebilirisiniz

 +306947571112

Tel +302531030500 – +302532021122