Üniversite Mezunlarına Yönelik Girişimcilik Programı

Bilgi Talep Formu

Toplam Bütçe 32.500.000€
Doğu Makdonya Trakya 19.500.000€
Program Uygulama Süresi 24 Ay
Başvuru Süresi 8/03/2016 – 25/04/2016
Amaç İşsiz veya Serbest Meslek Sahibi olarak çalışan Üniversite Mezunlarının eğitimini aldıkları alanda kendi işlerini bağımsız işyerlerinde serbest meslek olarak icra etmelerinin desteklenmesi

 

Destek Oranı 100%
Desteklenecek  Proje Bütçeleri

-Şahıs İşetmleri

-İki Ortaklı Ortaklıklar

-Üç ve daha fazla Ortaklı Ortaklıklar

 

5000€ – 25.000€

5000€ – 40.000€

5000€ – 50.000€

Hak Sahipleri     

 • A-Programa başvuru esnasında aşağıdaki kriterlere uygun OAED e kayıtlı Üniversite Mezunu işsizler:
  • Üniversite Diploması Sahibi (Yurtdışı mezunlarının programa başvuru tarihinde diplomalarını DOATAP tan tanıtmış olmaları gerekmektedir.)
  • Oaed İşsizlik Kartı
  • Vergi Numarası (AFM) sahibi olmaları
  • 2015 yılı şahsi gelirinin 20.000€, ailevi gelirin de 35.000€ altında olması gerekmektedir.
  • Programa ortka veya şahsi olarak sadece bir tek projeyle başvurmak
  • Mezun oldukları alan ile ilgili
   • -Şahıs İşetmesi (Ατομική Επιχείρηση)
   • -Komandit Ortaklık (ΕΕ)
   • -Kollektif Ortaklık(ΟΕ)
   • -Özel Sermaye Şirketi (ΙΚΕ)
   • -Limited Şirket (ΕΠΕ)
   • -Sosyal Kooperatif İşletmesi  (ΚΟΙΝΣΕΠ)
   • -Avukatlık Şirketi (Δικηγορική Εταιρία)

olarak sadece program tarafından desteklenen alanlarda faaliyette bulunacak olmaları

 • 01/01/2012 tarihinden itibaren şahsi veya ortak olarak yeni İşyeri açma programlarından yararlanmamış olmaları
 • Yunanistan sınırları içerisinde faaliyete bulunmaları

 

 • B-11/2/2016 tarihinde halen serbest meslek olarak mezun oldukları bölümle ilgili alanda şahıs işletmesi olarak faaliyette bulunan, bağımlı iş sözleşmesi bulunmayan ve emekli maaşı almayan aşağıdaki kriterlere uyan üniversite mezunları:
  • Üniversite Diploması Sahibi (Yurtdışı mezunlarının 11/02/2016 tarihinde diplomalarını DOATAP tan tanıtmış olmaları gerekmektedir.)
  • Vergi Numarası (AFM)
  • 2015 yılı şahsi gelirinin 20.000€, ailevi gelirin de 35.000€ altında olması gerekmektedir.
  • Programa ortka veya şahsi olarak sadece bir tek projeyle başvurmak
  • Bapımlı iş sözleşmesiyle çalışmamaları ve emekli maaşı almıyor olmaları
  • 11/02/2016 tarihinde şahıs işletmesi olarak programın tarafından desteklenen ve mezun oldukları alanda çalışıyor olmaları ve program süresince sadece program tarafından desteklenen alanda faaliyet gösterecek olmaları
  • 01/01/2012 tarihinden itibaren şahsi veya ortak olarak yeni İşyeri açma programlarından yararlanmamış olmaları
  • Yunanistan sınırları içerisinde faaliyete bulunmaları

A ve B gruplarına ait kişilerden oluşan ortaklıklarö ortakların eşit paylara sahip olması koşuluyla programa başvurabilir.

Halen şahıs işletmesi olarak faaliyette bulunan hak sahipleri ortaklık olarak başvurmaları durumunda şahsi işletmelerini kapatmak zorundadır.

 • Desteklenen Masraflar
  • İşletme Giderleri
   • İşyeri Kirası
   • Eleketrik , Telefon ,Cep telefonu faturaları, Isınma masrafları, Bina aidatları
  • Diğer Masrafları
   • Avukat Masrafları
   • Danışmanlık Masrafları
   • Muhasebe Masrafları
   • Eğitim Masrafları
  • Reklam ve Fuar Harcamaları
  • Kırtasiye Masrafları
  • Hak sahibinin sigorta masrafları
  • Personel Masrafları
  • Amortismanlar ve Leasing Masrafları
  • İşyeri Dizaynı ve Leasing Masrafları

Ayrıntılı bilgi ve program başvuru şartları için Bilgi Talep Formu‘nu doldurabilir, veya +302531030500 ve +302532021122 telefonları arayabilir ya da info@balanceacc.com adresine mail gönderebilirsiniz.