Kollektif Şirket (OE)

Kollektif Şirket kurulumu için en az iki kişi ortak olmalıdır. Şirket amacının gerçekleşmesi için ortakların tümü sorumludur. Ortaklar, şirketin tüm borçları için şahsi malvarlıklarının tümüyle sorumludurlar. Şirketin kapanmasıyla olası borçlarla ilgili ortalkların sorumlulukları devam eder. Kollektif şirketler taralar arasında imzalanacak bir özel sözleşme ile kurulur. Noter onayı gerekmez. Ortakların şahsi sermayeleri ile şirketin sermayesi tek sayıldığından, ortaklar şirket alacaklılarına karşı şahsi malvarlıklarının tümü ile sorumlu olduklarından şirket sermayesi ile ilgili yasal bir sınır yoktur.

Kolektif Şirketler kişisel unsurun semaye ye karşı ön planda olduğu küçük ve orta boy iletmeler tarafından tercih edilmektedir. Yasal minimum sermaye sınırı olmaması, tek düzen muhasebe sistemi uygulama zorunluluğu nedeniyle düşük muhasebe maliyeti avantajlarının başında gelmektedir.

En önemli dezavantajı şirket ortaklarının şirket alacaklarına karşı şahsi malvarlıklarının tümü ile sorumlu olmalarıdır.

Kollektif Şirketlerde gerçek kişi ortakların sigortalı olma zorunluluğu vardır. Cari yılda ödenecek sigorta primi bir önceki yıln ortak başına düşen karının %27 sine tekabül etmektedir. Bir önceeki yılın ortak başına düşen karı 7800 Euro dan az ise veya 78.000 Euro dan fazla ise sigorta primi hesaplamasında bu sınırlar baz alınır. Her durumda ödenecek aylık sigorta primi (7800 x %27) + 10 = 185 Euro ile 1855 Euro arasında olacaktır.

Yunanistan vergi yasalarina göre Kollektif ve Komandit Şirketler tek düzen muhasebe sistemi ya da isteğe bağlı çift düzen muhasebe sistemi de uygulasalar %28 gelir vergisine tabidirler. Temettü dağıtımında ayrıca %10 vergi uygulanır. (bkz: Yunanistan vergi Mevzuatı) Şirket yöneticilerinin yönetim bedeli olarak şirketten tahsil ettikleri maaşlara  ise bordrolu çalışanlar ile aynı vergi oranı  (20.000 Euroya kadar %22) uygulanır. Bordrolu çalışanlar ve yönetim maaşları için ilk 8600 Euro vergiden muaftır.

 

Türk vatandaşları/şirketleri tarafından Yunanistanda şirket kurulumu/ şube açılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizmle irtibata geçebilirisiniz

 +306947571112

Tel +302531030500