Turistik Tekne Denizcilik Şirketleri NEPA  sadece Yunan Bayraklı Turistik amaçlı tekne işletme faaliyetinde bulunan şirketlerdir. Diğer faaliyetlerde bulunmaları mümkün olmazken aynı faaliyette bulunmak üzere düğer şirket tipleri de seçilebilmektedir. Kuruluş şirket ana sözleşmesinin Denizcilik ve Ada Politikaları bakanlığındaki ilgili sicile kayıt edilmesiyle gerçekleşir. Şirket ana sözleşmesi en az iki kurucu ortak tarafından imzalanmış olmalıdır. Tek ortaklı olarak kurulması veya faaliyetini sürdürmesi mümkün değildir.

NEPA en az üç kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri şirket ortakları veya üçüncü kişiler olabilir. Şirket kuruluş sermeye en az 10 bin Euro olmak zorundadır.

Anonim, Limited ve Özel Sermaye Şirketleri genel kurul veya Ortaklar Kurulu kararıyla NEPA ya dönüşebilirler. NEPA’nın başka bir şirket tipine dönüşmesi mümkün değildir.

Yunanistan Vergi Mevzuatında  NEPA’lara özel gelir vergisi ve KDV muafiyeti öngörülmektedir.

NEPA’lar Yunanistan ESPA yatırım teşvik programları kapsamındaki Turizm sektöründeki KOBİ’lerin Kuruluş ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi teşvik programından yararlanabilmektedir.