Komandit Şirket (EE)

Komandit Şirket kurulumu için en az iki kişi ortak olmalıdır. Şirket amacının gerçekleşmesi için ortakların tümü sorumludur. Komandit Şirket ortakları Kollektif Ortak ve Komandit Ortak olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Kollektif ortaklar şirket yönetiminden sorumlu olup şirket alacklılarına karşı şahsi malvarlıklarının tümü ile sorumlu iken Komandit Ortaklar sadece şirket sermayesine katkıları kadar sorumludurlar ve şirket yönetiminde söz sahibi değillerdir. Kuruluşun noterde yapılma zorunluluğu yoktur, taraflar arasından imzalanan bir özel sözleşme ile kurulur. Komandit ortakların adlarının şirket adında yer almaları durumunda veya yönetimde ve şirketi temsilde söz sahinbi olmaları durumunda sorumlulukları kollektif ortağın sorumluluğu ile aynıdır. Sermaye ile ilgili yasal bir sınırlama yokrur.

Komandit Şirketlerde gerçek kişi ortakların sigortalı olma zorunluluğu vardır. Cari yılda ödenecek sigorta primi bir önceki yıln ortak başına düşen karının %27 sine tekabül etmektedir. Bir önceeki yılın ortak başına düşen karı 7800 Euro dan az ise veya 78.000 Euro dan fazla ise sigorta primi hesaplamasında bu sınırlar baz alınır. Her durumda ödenecek aylık sigorta primi (7800 x %27) + 10 = 185 Euro ile 1865 Euro arasında olacaktır.

Yunanistan vergi yasalarina göre Kollektif ve Komandit Şirketler tek düzen muhasebe sistemi ya da isteğe bağlı çift düzen muhasebe sistemi de uygulasalar %28 gelir vergisine tabidirler. Temettü dağıtımında ayrıca %10 vergi uygulanır. Şirket yöneticilerinin yönetim bedeli olarak şirketten tahsil ettikleri maaşlara  ise bordrolu çalışanlar ile aynı vergi oranı  (20.000 Euroya kadar %22) uygulanır. Bordrolu çalışanlar ve yönetim maaşları için ilk 8600 Euro vergiden muaftır. (bkz: Yunanistan vergi Mevzuatı)

Türk vatandaşları/şirketleri tarafından Yunanistanda şirket kurulumu/ şube açılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizmle irtibata geçebilirisiniz

 +306947571112

Tel +302531030500 – +302532021122