sssss

2020 Kurumlar vergisi ve KDV oranları nedir?

Her iki verginin oranı da %24 tür. 2021 yılından itibaren kurumlar vergisinin %20 olması beklenmektedir.

Yunanistan’da yatırım yapacaklara ne tür teşvikler sağlanmaktadır?

Yeni Kalkınma Yasası (2016) Yunanistan’ın ana yatırım teşvik mekanizmasıdır. Yunanistanda yapılacak yatırımlarla ilgili mevzuatı düzenlemenin yanısıra yurtiçi ve yurtdışından kaynaklı doğrudan yatırımlara, bölge ve sektör bazında verilecek teşvikleri düzenlemektedir.

Kalkınma Yasası dışında, KOBİ’lere ulusal ve Avrupa Birliği fonlarından teşvik sağlayan bir çok teşvik programları bulunmaktadır. (ESPA , LEADER)

 

Yunanistan’daki hangi sektörlere yatırım yapılmalıdır?

 Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz de göz önüne alınarak Yunanistan’da yatırıma en cazip sektörler Turizm, Yiyecek – İçecek, Gayrimenkul, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Çevre, İhracat amaçlı Üretim ve Sağlık sektörleridir.

Hangi bölgeye yatırım yapmalıyız?

Yatırım yeri belirlenmesinde portföyümüzde bulunan Turizm, Sanayi veya Tarım yatırımına müsait arazilerden seçim yapabilirsiniz. Deneyimli personelimiz özel ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere hizmetinizdedir.

Yunanistan’da şirket kuruluş maliyeti ne kadardır?

Yunanistan’da şirket kuruluş maliyeti kurmayı planladığınız şirket tipine, ortak sayısına  göre değişiklik göstermektedir. Özel Sermaye Şirketi’ ni tercih etmeniz durumunda kuruluş maliyeti 1500-2000 Euro civarındadır. Diğer şirket tipleri ve kuruluş maliyetleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bir işletmenin büyüklüğünü belirleyen kriterler nelerdir ?

İşletmenin büyüklüğü ve Çok Küçük, Küçük, Orta ve Büyük olarak sınıflandırılması Avrupa Birliği yasalarına göre yapılmaktadır. Buna göre

İşletme Sınıfı Personel Sayısı Ciro Ya da Bilanço Toplamı
Orta < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
Küçük < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
Çok Küçük – Mikro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m
           

Türk vatandaşları ve Türk şirketleri Yunanistan’da gayrimenkul satın alabilir mi?

Avrupa Birliği vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları Yunanistan’da gayrimenkul sahibi olabilirler. 250 bin Euro değerin üzerinde gayrimenkul sahibi olan Türk vatandaşlarına 5 yıllık oturum izni verilmektedir. Gayrimenkul sahibinin eşi, ebeveynleri ve 21 yaş altındaki çocukları da oturum izni hakkı kazanırlar. Yunanistan oturum izni sahipleri Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım hakkına sahiptir. Gayrimenkul Sahiplerine verilen Oturum İzni

 

Türk şirketleri Yunanistan’da şube açabilir mi?

Evet. Türk şirketleri Yunanistan’da şube açabilir, ve ticari faaliyette bulunabilir. Şirket Kuruluşu

Yunanistan’da yabancı yatırımlarla ilgili herhangi bir sınırlandırma var mı?

Avrupa Birliği üyesi olarak yunanistan, Avrupa Birliği vatandaşları ve şirketleriyle ilgili eşit haklar sağlayan Avrupa Birliği yasalarına tabidir. Yunanistan yasalrıyla kurulmuş tüm şirketler, ortakların uyruklarından bağımsız olarak kanun önünde eşittir.

Yunanistan’da şirket kurmak için özel bir vize almama gerek var mı?

Hayır, özel bir vize gerekmemektedir. Yunanistan’ da şirket kuruluş işlemleri Yunan vatandaşları ve yabancılar yasa önünde eşittir.

Yunanistan’da konsorsiyum kurulabilir mi?

Evet. Yunan şirketleri ve yabancı şirketler yunanistanda konsorsiyum kurabilirler. Yunnan yasaları gereği konsorsiyumun tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Kurucular aralarında düzenledikleri özel sözleşmeyi vergi makamlarına ibraz etmek ve vergi numarası almak zorundadır.

Eşim Yunan vatandaşı. Eşimin adına Yunanistan’da taverna/restoran açabilirmiyiz? Maaliyeti ne kadar olur

Eşiniz Yunan ve Avrupa vatandaşı olarak Yunanistan’da şahıs işletmesi de dahil olmak üzere istediği tipte şirket/işletme kurabilir. Kuruluş maliyeti, yapılacak işe, kuruluştaki işlemlerin alacağı zamana ve yere göre deşişmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirisniz.

Türkiyedeki şirketimizin iştiraki olarak Yunanistanda yeni bir şirket kurduk. Yunanistandaki şirketimize Türk vatandaşı yönetici atayabiliyor muyuz yoksa Yunan vatandaşı olması mı gerekiyor?

Yunanistandaki şirketinizin yöneticisi Türk vatandaşı olabilir. Yunan vatandaşı olması gerekmiyor.

Dedeağaç bölgesinden yatırım amaçlı gayrimenkul almak istiyoruz. Bize Türk vatandaşlarının sınır bölgelerinden mülk alamayacağı söylendi. Bu mümkün mü?

Türk vatandaşları Dedeağaç bölgesinden mülk edinebilirler.  Sınır bölgesi olması almanıza engel değil ancak ilgili makamlardan izin alınması gerekiyor. Bu süreci biraz uzatabilir. Satın almaya karar vermeden önce ilgili prosedir hakkında bilgi almanızda yarar var.

Türk şirketi olarak Yunanistan’daki teşviklerden yararlanabiliyor muyuz?

Genel olarak Yunanistan’da faaliyet gösteren şirketler kanun önünde eşittir. Şirketinizin iştiraki olarak Yunanistan’da kuracağınız şirketle Yunanistan’daki teşvik programlarından yararlanabilirsiniz. Eğer Yunanistan’da Türkiye’deki şirketinizin şubesi olarak faaliyet gösteriyorsanız, pratikte sorun yaşamanız mümkündür. Teşvik programları ESPA, ve LEADER hakkında bilgi alalbilirsiniz.

Uzakdoğudan Türkiye’ye tekstil ürünleri ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ürünlerin bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine ihrac ediyoruz. Yunanistan’da bir şirket kurarak Avrupa Birliğine ihrac ettiğimiz ürünleri direk olarak uzakdoğudan Yunanistan’a getirip diğer Avrupa ülkelerine ihrac etmek istiyoruz. İthalatta ve Avrupa Birliği ülkelerine satışta KDV sistemi nasıl işliyor? 

Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olarak Türkiye’nin de üye olduğu Gümrük Birliği üyesi. Uzakdoğudan Türkiye’ye ithalatta uygulanan gümrük rejimi aynı şekilde Yunanistan’da da uygulanmakta, Malların KDV’si gümrükten çekilmeden ödenmektedir.  Avrupa Birliği içerisinde bir ülkeden diğer ülkeye yapılan satışlarda, diğer ülkelere ihracatta olduğu gibi KDV’siz fatura düzenlenmekte, bu malların KDV’si son tüketicinin ülkesinde tahsil edilmektedir. KDV ödenerek alınan malların KDV’siz satılması sonucu biriken KDV alacağı da belli prosedür takip edilerek iade olarak istenebilmektedir. KDV iade süresi 1 ayla 1 yıl ararsında değişim göstermekle birlikte,ihracat ağırlıklı çalışan işletmeler ilk üç aylık faaliyet sonrası malların ithalatında KDV muafiyeti alabilmektedir.

Pandemi nedeniyle Yunananistan’a gelemiyorum. Türkiyeden vereceğim vekalet ile tarafimdan şirket kurulabilir mi?

Evet. Bizzat Yunanistan’da bulunmadan, uzaktan vereceğiniz vekalet ile şirket kurabilirsiniz. Eğer vergi numaranız yoksa, gene vereceğiniz vekaletle vergi numarası (ΑΦΜ – AFM) da alabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin

 +306947571112

Tel +302531030500

info@mustafa.gr