A9X9B5 Tax Rate button on calculator

Güncelleme 12/12/2019 – Yunanistan vergi mevzuatı 4172/2013 sayılı yasa ile şekillendirilmiştir. Bu yasa ile daha önceki gelir vergisi ile ilgili yasalar iptal edilmiş, gerçek ve tüzel kişilerin gelir vergisi yükümlülükleri belirlenmiştir. Bu yasayla vergisel oturum kavramı da belirlenmiştir. Buna göre

Gerçek kişilerden sürekli ikametgahı ya da ana ikametgahı, ya da ana konaklama mekanı, ya da hayati çıkar merkezi, Yunanistan’da olanların vergisel oturumunun Yunanistan olduğu kabul edilir. Bu kişilere diplomatlar ve benzer statüdeki kamu görevlileri ve Yunanistan dışında yaşayan Yunanistan vatandaşı devlet memurları da dahildir.

Tüzel kişilerden ise herhangi bir vergisel yılda Yunanistan hukuku baz alınarak kurulanlar, merkezi Yunanistan’da bulunanlar ve vergisel yıl süresince herhangi bir dönemde gerçek yönetim merkezi Yunanistan’da olanların vergisel oturumu Yunanistan olarak kabul edilir.

Vergisel yıl takvim yılıyla aynıdır ve her durumda 12 aydan oluşur. Çift kayıt sistemi uygulayan işletmeler İsteğe bağlı yıl sonu olarak 30 haziranı kullanabilir. Ayrıca vergisel oturumu Yunanistan olan tüzel kişiliğin %50 den fazla ortağı veya hissedarı vergisel oturumu yurtdışında olan tüzel kişilik ise o tüzel kişiliğin kullandığı takvim kullanılabilir.

Gerçek Yönetim Merkezi gerçek olaylar gözetilerek ve genelde tüzel kişinin gündelik yönetim yeri, stratejik kararların alındığı yer, ortakların veya hissedarların yıllık genel kurul yeri, defter ve makbuzların tutulma yeri, yönetim kurulu veya diğer icra yetkisi bulunan organların toplantı yeri, yönetim kurulu veya diğer icra yetkisi bulunan organların üyelerinin ikametgahı ve bunlarla birlikte ortakların veya hissedarların ikametgahları göz önüne alınarak karar verilir.

-Vergisel oturumu Yunanistan da olan kişiler, Yunanistan ve diğer ülkelerden sağladıkları gelirler için Yunanistan’da vergilendirilirler.

-Vergisel oturumu Yunanistan dışında olan kişiler, Yunanistan sınırları içerisinde sağladıkları gelirler için Yunanistan’da vergilendirilirler.

Yasa gelir kaynaklarını

  1. Bordrolu çalışan ve emekli maaşlarından sağlanan gelir
  2. İşletme faaliyetinden sağlanan gelir
  3. Sermayeden sağlanan gelir
  4. Varlık el değiştirmesinden sağlanan artı değer

olarak sınıflandrımıştır.

 

Gerçek kişiler için 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olan vergi oarnları tablodaki gibidir

Bordrolu çalışan ve emekli maaşlarından sağlanan gelir

 

İşletme faaliyetinden sağlanan gelir

Vergi Oranı Vergi Toplam Gelir Toplam Vergi Bordrolu çalışan ve emekli maaşlılar için vergi muafiyeti

 

0-10.000 %9 900 10.000 900 2.100
10.000-20.000 %22 2.200 20.000 3.100 2.100
20.000-30.000 %29 2.900 30.000 6.000
30.000-40.000 %37 3.700 40.000 9.700
40.000-……. %45 …. …… …..

Gerçek kişilerin kira gelirleri

0-12.000                  %15

12.000 – 35.000     %35

35.000 – ……….       %45 oranında vergilendirilir.

Gerçek kişilerin, faiz ve temettü gibi sermaye kaynaklı gelirlerine uygulanan vergi oranı da %15 tir.

Tüzel Kişliler için 2019 yılında sağlanan gelirler için gelir vergisi oranı %28 dir. Bu oran 2020 yılı için %24, 2020 için %24 olarak belirlenmiştir. Temettü (kar payı) dağıtım vergisi, 01/01/2020 tarihinden sonra dağıtım kararı alınacak karlar için %5 tir. (Daha önce %10 ve %15 idi) Temettü dağıtımında şirketler %5 stopaj uygulayarak kar payının ortaklara vergisiz olarak intikalini sağlar.

Tüzel kişilerin kira gelirleri de işletme faaliyetinden sağlanan gelir kapsamında değerlendirilir ve elde edildiği dönemde geçerli olan vergi oranı oranında vergilendirilir. (2019 -%28, 2020 – %24)

İşletme devirleri, hisse satışı, (2018 yılından itibaren gayrimenkul satışi), vs. varlık el değiştirmesinden sağlanan artı değer %15 oranında vergilendirilir. (31/12/2023 e kadar yapılacak devir işlemlerinde uygulanmaz.)

Güncelleme 12/12/2019

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin

 +306947571112

Tel +302531030500

info@mustafa.gr

 

Yunanistan’da Şirket Kuruluşu

Yunanistan’da yatırım hakkında sık sorulan sorular

Yunanistan’da Oturma ve Çalışma İzni

Yunanistan’da Yatırım Teşvik Programları