Bordrolu Çalışma Amaçlı Oturum İzni

Her yıl İçişleri, Dışişleri, Kalkınma ve Rekabetçilik, Denizcilik ve Ege, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma bakanlıklarının ortak Bakanlık Kararnamesi ile Bölge ve İş alanı  bazında üçüncü ülke vatandaşlarına verilecek çalışma izni sayısı belirlenir.. Bu kararnamede belirlenen bölgelerde ve iş alanlarında yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin Bölgesel Yabancılar ve Göç idaresine başvurması gerekmektedir. Gerekkli tüm evraklar incelendikten sonrae ğer belirlenen kontenjan dolmamış ise, ilgili başvuru çalıştırılmak istenen ülkedeki diplomatik temsilciliğe gönderilir. Diplomatik temsilcilik istihdam edilecek kişileri iş sözleşmesini imzalak ve giriş vizesi vermek üzere davet eder. Çalışma amaçlı vize ile ülkeye giren kişi Çalışma ve meslek icra etmek üzere verilen Oturum İzni ne başvuru yaparak Yunanistan’da çalışabilir. Verilen Çalışma İzni bitiş süresinden en geç iki ay önce yapılacak başvuru ile yenilenebilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin

 +306947571112

Tel +302531030500

info@mustafa.gr