Yenilikçi Girşimcilik

Toplam Bütçe 72.000.000€
Doğu Makdonya Trakya 43.440.000€
Program Uygulama Süresi 24 Ay
Başvuru Süresi 17/03/2016 – 27/04/2016
Amaç İşsiz veya Serbest Meslek Sahipleri tarafından küçük ve çok küçük işletmelerin kurulması
Destek Oranı 100%
Desteklenecek  Proje

Bütçeleri

15000€ – 60.000€

Hak Sahipleri

 • A- Programa başvuru esnasında İşsizlik kartı sahibi olan işsizler
  • Oaed İşsizlik Kartı sahibi olmaları
  • Vergi Numarası (AFM) sahibi olmaları
  • Programa ortka veya şahsi olarak sadece bir tek projeyle başvurmaları
  • Aşağıdaki işletme tiplerinde faliyette bulunacak olmaları
   • -Şahıs İşetmesi (Ατομική Επιχείρηση)
   • -Komandit Ortaklık (ΕΕ)
   • -Kollektif Ortaklık(ΟΕ)
   • -Özel Sermaye Şirketi (ΙΚΕ)
   • -Limited Şirket (ΕΠΕ)
   • -Sosyal Kooperatif İşletmesi  (ΚΟΙΝΣΕΠ)
   • -Kooperatif
  • Sadece program tarafından desteklenen alanlarda faaliyette bulunacak olmaları
  • 01/01/2012 tarihinden itibaren şahsi veya ortak olarak yeni İşyeri açma programlarından yararlanmamış olmaları
  • Yunanistan sınırları içerisinde faaliyete bulunmaları
 • B- 11/2/2016 tarihinde Şahıs İşletmesi olarak hizmet sektöründe faaliyet gösteren, bağımlı iş sözleşmesi bulunmayan kişiler.
  • Şahıs İşletmesi olarak hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor olmaları (Hizmet sektörünün yanısıra ticari olarak ta faaliyette bulunanların, 2015 yılı ticari faaliyet ciroları toplam cirolarının %25 inden az olanlar programa başvurabilir.)
  • Vergi Numarası (AFM) sahibi olmaları
  • Programa ortka veya şahsi olarak sadece bir tek projeyle başvurmaları
  • Aşağıdaki işletme tiplerinde faliyette bulunacak olmaları
   • -Şahıs İşetmesi (Ατομική Επιχείρηση)
   • -Komandit Ortaklık (ΕΕ)
   • -Kollektif Ortaklık(ΟΕ)
   • -Özel Sermaye Şirketi (ΙΚΕ)
   • -Limited Şirket (ΕΠΕ)
   • -Sosyal Kooperatif İşletmesi  (ΚΟΙΝΣΕΠ)
   • -Kooperatif
  • Sadece program tarafından desteklenen alanlarda faaliyette bulunacak olmaları
  • Yunanistan sınırları içerisinde faaliyete bulunmaları

A ve B gruplarına ait kişilerden oluşan ortaklıklar programa başvurabilir. Ortaklik durumunda desteklenen İşletme türleri:

 • -Komandit Ortaklık (ΕΕ)
 • -Kollektif Ortaklık(ΟΕ)
 • -Özel Sermaye Şirketi (ΙΚΕ)
 • -Limited Şirket (ΕΠΕ)
 • -Sosyal Kooperatif İşletmesi  (ΚΟΙΝΣΕΠ)
 • -Kooperatifler

 

Desteklenen Sektörler

Desteklenen Sektörler

 • Tarım-Gıda
 • Enerji
 • Kültür ve kreatif malzemeler/hizmetler
 • Dağıtım Zinciri
 • Çevre
 • İletişim ve Bilişim Teknolojileri
 • Sağlık – İlaç
 • İnşaat ve İnşaat Malezemeleri

Desteklenen Masraflar

 • İşletme Giderleri
  • İşyeri Kirası
  • Eleketrik , Telefon ,Cep telefonu faturaları, Isınma masrafları, Bina aidatları
 • Diğer Masrafları
  • Avukat Masrafları
  • Danışmanlık Masrafları
  • Muhasebe Masrafları
  • Eğitim Masrafları
 • Reklam ve Fuar Harcamaları
 • Kırtasiye Masrafları
 • Hak sahibinin/lerinin sigorta masrafları
 • Personel Masrafları (en fazla 2 işçi)
 • Techizat satın alımı, amortismanlar ve Leasing Masrafları
 • İşyeri Dizaynı ve Leasing Masrafları
 • Patentleme masrafları

WhatsApp +306947571112

info@mustafa.gr