clldleader

CLLD / LEADER teşvik programı Yunanistan Tarım Bakanlığı tarafından verilen, genel olarak tarım bölgelerinde tarım dışı faaliyette bulunan, hali hazırda var olan işletmeleri ve tarım dışı faaliyette bulunmayı amaçlayan yeni kurulacak işletmeleri – şirketleri desteklemektedir. Teşvik hibe olarak verilmektedir. Teşvik oranları bölgelere göre değişim göstermekle beraber %50ile %65 arasında değişim göstermektedir. LEADER programı planlama aşamasında yerel şirketlerin taleplerine göre şekillenmesi, kolay uygulanabilirliği ve KOBİ lerin karşılayamayacağı şartlar istememsi sebebiyle ESPA ve Kalkınma Yasası teşviklerinden ayrışmaktadır. Tarımsal üretim sektörü dışındaki neredeyse tüm sektörlerdeki firmalar LEADER programından yararlanabilmektedir.

Arsa alışı haric inşaat masrafları, Makine Teçhizat alımı, İşletme Giderleri Leader kapsamında desteklenen harcamalardır. Desteklenecek azami bütçe büyüklüğü 600.000 Euro ile sınırlandırılmıştır. Bütçe sınırlandırmasında alt limit olmaması küçük ve çok küçük işletmeler tarafından programam olan ilgiyi arttırmaktadır.

Programa başvuru proje olarak, bakanlık tarafından yayınlanacak çağrıdan sonra yapılmakta, onay alınmadan yatırıma başlanılması gerekmemektedir. 2014 – 2020 döneminin ilk çağrısının Ekim – Kasım 2017 aylarında yayınlanması ve başvuruya 2 ay açık kalması beklenmektedir. Hibe’nin istenirse teminat mektubu karşılığı ön ödeme olarak alınması veya yatırımın ilerleyişine paralel olarak en fazla 4 takstitte alınması mümkündür.

Turizm alanında konaklama tesisi olarak ev, villa, pansiyon ve otel yapımına açık olması Yunanistan’daki yerli yatırımcı tarafından olduğu kadar yabancı ve özellikle Türk yatırımcılar için programı cazip hale getirmektedir. Gerçek kişiler tarafından Yunanistan’da kurulmuş %100 yabancı (Türkiye, Bulagristan, Almanya) sermayeli şirketler veya yabancı şirketlerinin Yunanistan’daki iştirakleri teşvikten yararlanabilmektedir. Dedeağaç (Alexandroupoli) şehir dışı, Miğri (Makri), Kavala şehir dışı, Taşöz (Thasos) ve Semadirek (Samothraki) adaları Bulgaristan ve Türkiyeye coğrafi olarak yakın olmaları ve son yıllarda Türkiye’den artan oranda turist çekmeleri nedeniyle yerli yatırımcılar için olduğu kadar Türk ve diğer yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırmaktadır.

Turizm dışı sektörlerde de 600.000 Euro bütçeye kadar yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yapılacak yatırımlar, özellikle Türk üreticiler için Avrupa Birliği içerisinde üretim yapma ve ürünlerini Avrupa Birliği pazarlarına gümrüksüz ulaştırma imkanı sunmaktadır. Avrupa’ya girişte gümrük duvarı bulunan ürünlerin, Yunanistan’da üretilerek serbestçe Avrupa pazarlarına satılması, hammadde ithalatında Yunanistan’ın Türkiye’ye coğrafi yakınlığı da gözönünde bulundurulduğunda büyük fırsatlar barındırmaktadır.

Bütçe alt sırınlamaması olmaması tarımsal bölgelerde halen faaliyette bulunan küçük ve çok küçük işletmer (bakkal, kuaför, kahve, yiyecek içecek dükkanları, alüminyum atölyeleri, ağaç işleme atölyeleri, paketleme tesisleri vs) için, varolan makine teçhizatlarını yenileme fırasatı sunması, yeni kurulacak işletmeler için de kuruluş maliyetini en aza indirmesi açısından önemlidir.

Program uygulama süresi 2 yıl  (Teşvik Programının onaylanmasından itibaren) ile sınırlandırılırken, hibenin son taksitinin alınmasından itibaren işletmenin 5 yıl süre ile faaliyette bulunma zorunluluğu vardır.

Mustafa&Partners olarak Selanik ve Gümülcine’dek’ ofislerimiz, Yatırım teşvikleri alanında uzman, tecrübeli peronelimiz ile diğer hizmetlerimizin yanısıra Yunanistan genelinde LEADER programından yararlanmak üzere ilgili projenin hazırlanması veya varolan projelerin güncellenip programa uygun hale getirilmesi ve onaylanan projelerin takibini üstlenmekteyiz.

Programla ilgili merak ettiğiniz konular ve ayrıntılı bilgi için ofislerimizi ziyaret edebilir,  +2531030500 +306947571112  numaralı telefonlardan veya info@mustafa.gr adresine mail göndererek bizimle irtibata geçebilirsiniz.

+306947571112