Yunanistan da faaliyet gösteren şirket tipleri iki gruba ayrılmaktadır:

A. Kişisel Ortaklıklar

Kollektif ve Komandit Şirketler bu gruba aittir. En az iki gerçek veya tüzel kişinin ortaklığında kurulmaktadır. Tek ortaklı olarak krulmaları veya faaliyet göstermeleri mümkün değildir. Kişisel ortaklıklarda ortaklardan en az biri şirket alacaklılarına kişisel mal varlığının tümü ile sorumludur.

B.Sermaye Şirketleri

Anonim, Limited ve Özel Sermaye Şirketleri sermaye şirketleridir. Tek Ortaklı olarak kurulabilirler. Şirket Ortakları üçüncü kişilerin alacaklarına karşı şirket sermayesine katılımları kadar sorumludurlar.

Yunanistanda yaygın olarak faaliyet gösteren diğer işletme tipleri:

  • Kooperatifler
  • Şahıs İşletmeleri
  • Yabancı Şirketlerin Şubeleri
  • Sosyal Kooperatif İşletmeleri
  • Kar Amacı Gütmeyen Ortaklıklar
  • Turistik Tekne Denizcilik Şirketi  – NEPA

Türk vatandaşları/şirketleri tarafından Yunanistan’da şirket kuruluşu veya şube açılması mümkündür.  Yunanistan’da şubesi veya iştiraki bulunan Türk şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, hissedarları, yöneticileri, yasal temsilcileri, müdürlerinin Yunanistanda oturum izni almaları mümkündür. İlk başvuruda iki yıllık verilen oturum izni, şirketteki görev devam ettiği takdirde iki yıl sonra yenilenmektedir. Yunanistan oturum izni sahipleri Avrupa Birliğin’de serbest dolaşım hakkına sahiptirler.

Yunanistan ile Türkiye arasında 2005 yılından itibaren Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüktedir. Gelir üzerinden alınan vergiler, bu anlaşma kapsamında gelirin doğduğu ülkede vergilendirilip diğer ülkede vergilendirilmemektedir. Yunanistan’da şube veya iştirak olarak faaliyet gösteren Türk şirketlerinin Yunanistan’daki şubeleri veya iştirakleri tarafından elde edilen gelirler sadece Yunanistan’da vergilendirilir.

Şirket kuruluş işlemlerindeki yeni düzenlemeler ile, yabancı ülke vatandaşları tarafından verilecek vekaletle, bizzat Yunanistan’da bulunmadan şirket kurmak ve faaliyette bulunmak mümkündür.

Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 +306947571112

Tel +302531030500

info@mustafa.gr