logoESPA,  6 yılık dönemleri kapsayan, büyük bölümü Avrupa Birliği fonları tarafından finanse edilen, üye ülkenin kendi belirlediği önceliklere göre şekillenen, küçük kısmı ulusal fonlar tarafından finanse edilen, kalkınma çerçeve programıdir.  ESPA kamu sektörünün yanı sıra özel  sektör yatırımlarını ve girişimlerini de desteklemektedir. ESPA kapsamında sektörel ve bölgesel olarak öncelikler belirlenerek bölgeler ve sektörler bazında özelleştirilmiş programlar hazırlanır. Programlara ilgili çağrının yayınlanmasından sonra hazırlanmış iş planıyla başvurulur.

2014-2020 dönemi için Yunanistan tarafından belirlenmiş öncelikler:

1)            İşletmelerin dışa dönüklüğünü ve rekabet gücünün arttırılmasının desteklenmesi, yenilikçiliğe önem veren kaliteli girişimciliğe geçiş ve yurtiçi katma değerin arttırılması

-Yüksek katma değer faaliyetlerine geçiş

-Yatırım çeken, işletme dostu ortamın yaratılması

-Halen faaliyette olan veya yeni kurulacak işletmelerin rekabet gücünün arttırılmasında Yeniliklerin ve araştırmaların değerlendirilmesi.

2)            İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi – aktif sosyal entegrasyon

-Ömür boyu eğitim

-Özellikle gençlere yönelik istihdam yaratılması, İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve işgücüne katılımı

-Yoksullukla mücadele ve soyal entegrasyon

3)            Çevrenin korunması – Çevre dostu ekonomiye geçiş

-Çevrenin korunması

-İklim değişikliğine uyum sağlanması ve tehlikelerin önlenmesi

-Karbon dioksit salınımı düşük seviyeli ekonomiye geçiş

4)            Ekonomik ve sosyal kalkınma için altyapıların geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve tamamlanması

– Avrupa nakliye ağlarının ve dikey ağların tamamlanması öncelik verilerek nakliye ağları oluşturulması – nakliye araçları arasında işlevsel bağlağların oluşturulması

-Enerji ağları

-Geniş bant ağlar

5)            Kamu yönetiminin ve yerel yönetimlerin kurumsal yeterliliğinin iyileştirilmesi

 

Ulusal bazda stratejik olarak desteklenmesi öngörülen sektörler şunlardır

-Tarımsal Gıda

-Sağlık – İlaç

-Bilişim ve İletişim Teknolojileri

-Enerji

-Çevre ve sürdürülebilir kalkınma

-Ulaştırma

-İnşaat ve İnşaat malzemeleri

-Turizm, Kültür ve Yaratıcı sanayii

 

ESPA 2014-2020 20 ayrı operasyonel programdan oluşmakta olup bunlardan 7 si sektörel operasyonel, 13 ü de Yunanistan’ın 13 ayrı bölgesine yönelik bölgesel operasyonel programlardır.

Sektörel  Operasyonel Programlar

-Rekabetçilik, Girişimcilik ve Yenilikçilik

 

 

-Ulaştırma Altyapıları, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Eğitim ve Ömür Boyu Eğitim

-Kamu Sektörü Reformları

-Teknik Destek

-Tarımsal Kalkınma

-Balıkçılık ve Deniz

 

Bölgesel Operasyonel Programlar

-Doğu Makedonya ve Trakya

-Orta Makedonya

-Batı Makedonya

-İon Adaları

-İpiros (Epir)

-Tesalya

-Kara Yunanistan (Sterea Ellada)

-Attika

-Batı yunanistan

-Mora

-Kuzey Ege

-Girit

-Güney Ege

 

Sınırötesi İşbirliği Programları

-Yunanistan – Kıbrıs

-Yunanistan – Bulgaristan

-Yunanistan – İtalya

-Yunanistan – Arnavutluk

– Yunanistan – FYROM

– Balkan  – Akdeniz

Programlar hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

WhatsApp +306947571112

info@mustafa.gr