Özel Sermaye Şirketi (IKE)

Tek veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Tüzel kişi tarafından tek ortaklı olarak kurulması durumundan yönetici olarak bir gerçek kişinin atanması gerekmektedir. Kuruluşun noterde imzanlanma zorunluluğu yoktur.  Sermaye ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. 2019 yılı için geçerli gelir vergisi oranı %28 dir. Temettü dağıtımında ayrıca %10 vergi uygulanmaktadır. (bkz: Yunanistan vergi Mevzuatı) Yöneticiler Vergi ve Sigorta prim borçlarına karşı şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar. Diğer borçlar ile ilgilide  eğer kişisel hataları varsa malvarlıklarının tümü ile sorumludurular. Ortaklar eğer %10 dan daha fazla paya sahip iseler vergi ve sigorta prim borçları için malvarlıklarının tümü ile sorumludurlar. Özel sermaye şirketinin en önemli avantajı çok hızlı kurulabilmesi ve sermaye sınırlaması bulunmamasıdır.

Özel Sermaye Şirketlerinde eğer tek ortaklı ise tek ortağın ve her durumda Yöneticinin sigortalanma mecburiyeti vardır. Minimum sigorta primi aylık 185 Euro dur.

Geçerli vergi yasalarına göre sermaye şirketleri karlarının %28 u oranında vergiye tabidirler. Temettü dağıtımında ayrıca %10 vergi şirket tarafından kesilir.(bkz: Yunanistan vergi Mevzuatı) Şirket yöneticilerinin yönetim bedeli olarak şirketten tahsil ettikleri maaşlara  ise bordrolu çalışanlar ile aynı vergi oranı  (20.000 Euroya kadar %22) uygulanır. Bordrolu çalışanlar ve yönetim maaşları için ilk 8600 Euro vergiden muaftır.

Türk vatandaşları/şirketleri tarafından Yunanistanda şirket kurulumu/ şube açılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizmle irtibata geçebilirisiniz

 +306947571112

Tel +302531030500 – +302532021122