Özel Sermaye Şirketi (IKE)

Tek veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Tüzel kişi tarafından tek ortaklı olarak kurulması durumundan yönetici olarak bir gerçek kişinin atanması gerekmektedir. Kuruluş kurucular arasında anasözleşmenin imzalanması ile gerçekleşir. Kuruluş sözleşmesinin noterde imzalanma zorunluluğu yoktur.  Sermaye ile ilgili herhangi bir alt veya üst sınır yoktur. 2020 yılı için geçerli gelir vergisi oranı %24 tür. Temettü dağıtımında ayrıca %5 vergi uygulanmaktadır. (bkz: Yunanistan vergi Mevzuatı) Yöneticiler Vergi ve Sigorta prim borçlarına karşı şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar. Ortakların yatırdıkları sermaye dışında herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Özel sermaye şirketinin en önemli avantajı çok hızlı kurulabilmesi ve sermaye sınırlaması bulunmamasıdır. Diğer şirket tiplerinden farklı olarak kurucular, şirkete nakdi veya ayni sermaye yatırmak yerine, sermaye olarak teminat ya da kişisel emek de  gösterebilmektedir.

Özel Sermaye Şirketlerinde eğer tek ortaklı ise tek ortağın ve her durumda Yöneticinin sigortalanma mecburiyeti vardır. 2020 yılı için minimum sigorta primi aylık 136 Euro dur.

Geçerli vergi yasalarına göre sermaye şirketleri karlarının %24 u oranında vergiye tabidirler. Temettü dağıtımında ayrıca %5 vergi şirket tarafından kesilir.(bkz: Yunanistan vergi Mevzuatı)

Türk vatandaşları/şirketleri tarafından Yunanistan’da şirket kurulumu/ şube açılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz

 +306947571112

Tel +302531030500