kalkYunanistan Kalkınma Yasası, 2016 yılında Yunan parlamentosu tarafından kabul edilmiş 4399 sayılı yasa olup, Yunanistan’ın ana yatırım teşvik mekanizmasıdır. Yatırım yapılacak bölgeye ve yatırımın niteliğine göre teşvik oranı %55’e kadar artmaktadır. Teşvikler vergi muafiyeti, sigorta prim muafiyeti ve hibe olarak verilmektedir.  Kalkınma Yasası kapsamındaki yatırım teşvik programları şunlardır:

 

-Genel Girişimcilik

-Yeni Bağımsız KOBİ’ler

-Büyük Ölçekli Yatırımlar

-Makine Teçhizat Desteği

-KOBİ İnovatif Yatırımları

-Sinerji ve Ağlar

-Katılım Fonları

-Bölgesel ve Sektörel planlar