Tahsil edilmeyen faturaların KDV’si

Tahsil edilmeyen faturaların KDV’si.

İşletmeler müşterilerinden KDV tahsil edemedikleri durumlarada devleti finanse etmeli mi?

Avrupa Mahkemesi tarafından verilmesi beklenen bir kararın, tahsil edilmemiş veya tahsilatı gecikmiş faturaların KDV’sinin ödenmesi konusunda önemli değişiklikler getirmesi beklenmekte. Önümüzdeki günlerde görüşülecek davada, Avrupa Mahkemesi Savcısı, KDV ile ilgili yönergenin 90. Maddesindeki üye ülkelere tanınan hakkın sadece tahsil edilebilirlik ile sınırlı olduğu, ve KDV nin düşürülmesi veya ödenmemesini kapsamadığını savunmakta. Aynı davada alacaklının iflas işlemine başvurmadan, sasedece çıkaracağı ödeme emri ile tahsil etmediği veya geciken tahsilatın KDV sini ödememesi öngörülmekte.

Savcı kararını İşletmelerin yıllarca belli bir KDV borcu olamayacağını bunun ön finansman sayılması gerektiği ve verginin nötr olması ve ödenebilir olması ilkelerine karşı olduğu iddiasına dayandırmakta. Ayrıca Savcıya göre KDV nin tahsil edilmeden ödenmesi meslek özgürlüğünü, girişimciik özgürlüğünü ve temel mülkiyet haklarını ihlal ediyor ki bunlar Avrypa Haklar Haritasının 15. 16. ve 17. Maddelerinin ihlalidir. Avrupa haklar Haritası yürülüğe girmeden önce de mahkeme, meslek özgürlüğü ve girişim özgürlüğünü hukukun genel hakları olarak kabul ediyordu. Ayrıca 20. maddeye göre de KDV yi ödemekle yükümlü işletmelere eşit olmayan muamele yapılmakta.

Savcı mahkemeye, ilgili KDV yönergesinin üye ülkelere vergi matrahını düzenlemede – düşürmede kısıtlama hakları olmadığını kabul etmelerini, üye ülkelerin sadece belirsizliği giderme adına işletmelerden bazı istekleri olabilceğini tavsiye ediyor.