Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

Το Λογιστικό Γραφείο Μουσταφά & Συνεργάτες  προσφέρει αξιόπιστες λύσεις με λογικό κόστος:

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει Ελληνικές και διεθνείς μικρομεσαίες  επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Ειδικευόμαστε σε:

 • Τήρηση Βιβλίων
 • Εποπτεία Λογιστηρίου
 • Οργάνωση / Απλοποίηση Λογιστικών Συστημάτων
 • Σχεδιασμό και Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων (Reporting)
 • Κατάρτιση Προϋπολογιστικών και Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων (Εισοδήματος, Φ.Π.Α, Παρακρατούμενων Φόρων κ.λ.π.)
 • Συγχωνεύσεις Εταιριών
 • Πλήρη Ανάληψη Λογιστικών Υπηρεσιών
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών:

info@mustafa.gr