YENİ TURİSTİK TESİS KURULUŞLARI (ESPA)

“Yeni Küçük ve Orta Ölçekli Turistik İşletmelerin Kurulması ve İşletilmesinin Desteklenmesi”

Program , turizm sektöründe faaliyet gösteren yeni çok küçük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturulmasını teşvik ederek turizm işletmeciliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yeni işletmeler, Yunan turizm endüstrisinin kapasitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kaliteli ve güvenilir hizmetler sunarak turistik ürünlerin çeşitlenmesine ve istihdamın artırılmasına da katkıda bulunacaktır.

Başvuru Bitiş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe, saat 15:00

Minimum / Maksimum Desteklenen Yatırım Bütçesi: 80.000€ ile 400.000€ arası.

Program Bütçesi

Toplam 160.000.000€ bütçe ayrılmıştır. Bu program, Avrupa Birliği’nin Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) ve Ulusal Katılım ile birlikte finanse edilmektedir.

35.200.000€, Geçiş Bölgeleri için ayrılmıştır: Attiki ve Güney EgeÇ 124.800.000€, Az Gelişmiş Bölgeler için ayrılmıştır: Kuzey Ege, Doğu Makedonya ve Trakya, Orta Makedonya, Epir, Teselya, Batı Yunanistan, Girit, Batı Makedonya, İyon Adaları, Sterea Ellada, Peloponnese.

Destek Oranı

Yatırım planları için finansman başvurularının destek oranı, yatırım bütçesinin %45’idir.

Destek oranı, aşağıdaki durumlarda artırılabilir:

%10, yatırımın uzak veya yangın, deprem veya sel gibi doğal afetlerden etkilenmiş bölgelerde veya küçük adalarda (Ek X’e göre) yapılması durumunda, ve/veya

%5 ekstra, finansman başvurusunda en az 0.2 TAM’lık bir istihdam hedefi belirtilmesi durumunda, yatırımın tamamlanmasından bir yıl sonra.

Uygun Başvuru Sahipleri

Turizm sektöründe faaliyet gösteren veya gösterecek olan, kuruluş aşamasındaki  ve yeni kurulan Çok Küçük, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

Kategori A. Kuruluş aşamasındaki. Programin ilan tarihinden itibaren ve hibenin ilk ödemesine kadar kurulacak ve yalnızca UYGUN KAD’larda faaliyet gösterecek işletmeler, EK II UYGUN FAALİYETLER (KAD)’a göre.

Kategori B. Yeni Kurulan. Yeni kurulan işletmeler, işletmenin AADE’deki faaliyete başlama tarihinden itibaren sürekli olarak 12 ay geçmeden ve Programin ilan tarihine kadar anlamına gelir. İşletmelerin yalnızca EK II’DE BELİRTİLEN UYGUN KAD’larda faaliyet göstermeleri gerekmektedir, bu KAD’lar finansman başvurusunda, yatırım planının uygulanması süresince ve yatırımın tam ödenmesine kadar geçerlidir.

İşletmeler, ilk ödemeden önce yatırım KAD’ına sahip olmalıdır.

Başvuru sahipleri, başka şeylerin yanı sıra, aşağıdaki uygunluk koşullarını karşılamalıdır:

Önerilen yatırım planı, işletmenin ilk ödeme öncesinde sahip olması gereken EK II UYGUN SEKTÖRLER (KAD)’dan en az birinde olmalıdır.

Her KDV numarası için yalnızca bir finansman başvurusu sunulmalıdır.

Yatırım planının EK III kriterlerine göre kendi kendine değerlendirmesinde en az 70 puan toplamalıdır.

Bu koşul karşılanmadan OPSKE üzerinden finansman başvurusu yapılmasına izin verilmez.

Başvuru sahipleri, Programin gerçekleştirileceği bölgeler olarak yalnızca bir Ülke Bölgesi ve aynı yardım yoğunluğuna sahip bölgeleri belirtmelidir. Finansman başvurusunda, yatırım planının gerçekleştirileceği Bölge belirtilir. İşletme, merkezinde ve/veya şubelerinde harcamaları gerçekleştirebilir, ancak tüm uygulama noktaları aynı bölgede olmalı ve uygulama alanlarının / yerlerinin aynı yardım yoğunluğuna sahip olması gerekmektedir”. Bu, Mikonos Bölgesel Birimi ve Thira Bölgesel Birimi, Thira Belediyesi dışında, Thirasia Belediye Topluluğu hariç olmak üzere, 2.2 BÖLGELER BÖLÜMÜNDE AYRINTILI OLARAK AÇIKLANAN Programin Uygulanması için geçerlidir.

Önerilen yatırım planının Özel Katılımını en az %60 oranında sağlama kanıtları sunmalıdır.

Başvuru sahiplerinin katılım koşulları Program Çağrısında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Turizm Sektörü “Konaklama” (KAD 55) yatırım KAD’li yatırım projeleri, aşağıdaki koşullara uymalıdır:

ANA KONAKLAMA TESİSLERİ

Oteller

4**** (dört yıldız) ve üzeri kategoride sınıflandırılmalıdır

En az On İki (12) yatak kapasitesine sahip olmalıdır.

Geleneksel binalar içinde yer alan otel turistik tesisleri pd 33/1979’a göre

Organize turistik kamplar (camping)

YAN KONAKLAMA TESİSLERİ

Kendi kendine hizmet veren konaklama – turistik mobilyalı konutlar

Minimum konut sayısı: Üç (3)

Not: Tüm kendi kendine hizmet veren konaklama – turistik mobilyalı konutlar aynı MHTE İşaretinde birleştirilmelidir.

Kiralık mobilyalı odalar – daireler

4 anahtar ve üzeri kategoride sınıflandırılmalıdır

En az On İki (12) yatak kapasitesine sahip olmalıdır.

UYGUN HARCAMALAR

Programda finanse edilecek yatırım planlarının bütçesini oluşturmak için uygun temel harcama kategorileri şunlardır:

Binalar, tesisler ve çevre alanı.

Makineler – Ekipman

Dijital Ekipman – yazılım ve yazılım hizmetleri

Ek olarak, aşağıdaki harcamalar da desteklenmektedir:

a) Ulusal, uyumlu, diğer Avrupa ve uluslararası standartlara göre Kalite Güvence Sistemleri, Çevresel Yönetim Sertifikasyonu,

b) dışa dönüklük ve uluslararasılaşma tanıtımı,

c) taşıma araçları,

d) çalışmalar

e) danışmanlık hizmetleri,

f) dolaylı masraflar.

Finanse edilen yatırımların tamamlanma süresi, değerlendirme sonuçlarının onaylandığı tarihten itibaren yirmi dört (24) aydır.

BAŞVURU SÜRECİ

Finansman başvurusu, Devlet Yardımlarının Yönetimi için Bütünleşik Bilgi Sistemi (ΟΠΣΚΕ) aracılığıyla zorunlu olarak elektronik olarak yapılmalıdır. ΟΠΣΚΕ’de doldurulması gereken tüm zorunlu alanlar doldurulmadan finansman başvuruları sunulamaz.

Finansman başvurularının değerlendirilmesi için karşılaştırmalı bir değerlendirme uygulanacaktır.”