ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΡ ΓΕΜΗ
152999204000

ΑΦΜ
801263395

ΕΔΡΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 11 54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.000,00 €

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
0

ΕΤΑΙΡΟΙ

1)FARUK DELIBAS του MEMET και της NADIYE, το γένος DELIBAS, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ, αρ. 11, ΤΚ 54632, κάτοχος Άδειας Παραμονής (για αλλοδαπούς κατοίκους Ελλάδας) με Αριθμό 0028439, Α.Φ.Μ. 175003429, υπηκοότητας ΤΟΥΡΚΙΑ, κατέβαλε ποσό 1.000,00 X (100%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (100%) εταιρικά μερίδια.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΕΣ

FARUK DELIBAS του MEMET και της NADIYE, το γένος DELIBAS, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ, αρ. 11, ΤΚ 54632, κάτοχος Άδειας Παραμονής (για αλλοδαπούς κατοίκους Ελλάδας) με Αριθμό 0028439, Α.Φ.Μ. 175003429, υπηκοότητας ΤΟΥΡΚΙΑ, κατέβαλε ποσό 1.000,00 X (100%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (100%) εταιρικά μερίδια.