ΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ Ι.Κ.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ Ι.Κ.Ε.

ΑΡ ΓΕΜΗ
151945546000

ΑΦΜ
801215834

ΕΔΡΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9A 67132 ΞΑΝΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
100,00 €

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
0

ΕΤΑΙΡΟΙ

1) HALIL INCE του ABDULLAH και της FATMA,το γένος INCE, κάτοικος ΞΑΝΘΗ, επί της οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, αρ. 9Α, ΤΚ 67132, κάτοχος Διαβατηρίου με Αριθμό U12436917 08/03/2016 BUCA, Α.Φ.Μ. 173277654, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) halilincehrt@hotmail.com, υπηκοότητας ΤΟΥΡΚΙΑ,, ο οποίος για ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 50,00

2) SABAHATTIN KAMER του TEVFIK και της BEHIYE,το γένος KUSSALAN, κάτοικος ΞΑΝΘΗ, επί της οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, αρ. 9Α, ΤΚ 67132, κάτοχος Διαβατηρίου με Αριθμό U09478382 02/07/2014 IZMIR, Α.Φ.Μ.
137858457, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) av.adnanpecenek@hotmail.com, υπηκοότητας ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 50,00

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΕΣ

1) HALIL INCE του ABDULLAH και της FATMA,το γένος INCE, κάτοικος ΞΑΝΘΗ, επί της οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, αρ. 9Α, ΤΚ 67132, κάτοχος Διαβατηρίου με Αριθμό U12436917 08/03/2016 BUCA, Α.Φ.Μ. 173277654, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) halilincehrt@hotmail.com, υπηκοότητας ΤΟΥΡΚΙΑ,, ο οποίος για

2) SABAHATTIN KAMER του TEVFIK και της BEHIYE,το γένος KUSSALAN, κάτοικος ΞΑΝΘΗ, επί της οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, αρ. 9Α, ΤΚ 67132, κάτοχος Διαβατηρίου με Αριθμό U09478382 02/07/2014 IZMIR, Α.Φ.Μ.
137858457, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) av.adnanpecenek@hotmail.com, υπηκοότητας ΤΟΥΡΚΙΑ