Vergi yasasındaki son değişiklikler

nomos4646Gerçek Kişiler Gelir Vergisi’ndeki değişiklikler
Aralık ayı içerisinde mecliste onaylanan 4646/2019 sayılı yasa ile, 4172/2013 sayılı Vergi yasasının bazı maddeleri değiştirilmiştir. Resmi gazetede yayınlanan, 2020 yılbaşından itibaren geçerlilik kazanacak olan yeni yasanın getirmiş olduğu en önemli değişiklik, gerçek kişilerin vergilendirilme dilimlerinin değişmesi, buna bağlı olarak ta toplam vergi yükünün azalmasıdır. Geçerli olan yasa ile gerçek kişiler gelirlerinin ilk 20 bin Euro’su için %22 oranında vergi ödüyor idi. Yeni uygulama ile bu 20 bin Euro’luk dilim, 10’ar bin Euro’luk iki dilime ayrılmakta, ikinci 10 bin Euro’luk dilim için vergi oranı aynı kalırken (%22) ilk 10 bin Euroluk dilim için bu oran %9’a çekilmektedir. Kabaca 10 in Euro geliri olan biri önceki yasayla 2200 gelir vergisi öderken, yeni yasa ile bu vergi 900 Euro’ya düşmektedir.

Bordrolu Çalışanlar, Çiftçiler ve Emekliler
Yapılan değişiklikle zaten 8.600 Euro’ya kadar vergi muafiyeti olan, bordrolu çalışanlar ve emekliler için büyük bir fark bulunmuyor. 8.600 Euro’dan az gelire sahip olanlar için vergi muafiyet geçerli olup durumlarında herhangi bir değişiklik bulunumuyor. 8.600 – 19.000 Euro gelire sahip olanlar için ise yeni yasanın getirdiği vergi indirimi en fazla 200 Euro’yu buluyor.

Ticari Faaliyette Bulunan Gerçek Kişiler
Ticari faaliyette bulunan gerçek kişiler (Şahıs işletmeleri) yeni uygulamadan en çok faydalananlar. Vergi muafiyetinin uygulanmadığı, kazandıkları ilk Euro’dan itibaren vergilendirilen bu sınıf, için vergi oranı %22’den %9’a düşerken, vergi indirimi 1100 Euro’ya çıkabiliyor.

Kira Gelirleri
Kira gelirlerinin vergilndirilmesinde geçerli olan vergi oranlarında herhangi bir değişiklik olmazken, kiraya verilen taşınmaza yapilacak tadilatların, sadece hizmet alımı ile ilgili masraflarının %40’ı için kira gelirinden düşme imkanı getiriliyor.

Tüzel Kişiler Gelir Vergisi’ndeki (Kurumlar Vergisi) değişiklikler
Yeni uygulama ile halihazırda %28 olan kurumlar vergisi, 2020 yılbaşından itibaren %24’e çekilirken, kar dağıtımında uygulanan Temettü Vergisi de %10’dan %5’e düşürülüyor. Yapılan değişiklikle Tüzel Kişilerin vergi yükünde son yıllarda gerçekleşen azalmanın, (2018 yılı gelirleri için kurumlar vergisi %29, Temettü Vergisi %15 idi) yabancı yatırımları tetiklemesi bekleniyor. Ayrıca hükümetin 2021 yılından itibaren kurumlar vergisini %20’ye çekme vaadi de bulunuyor.
Tarım kooperatifleri ve üretici birlikleri için kurumlar vergisi %13’ten %10’a düşürülüyor.

Kira Ödemeleri
Yeni yasa ile, kira ödemelerinin işletmeler için gider kabul edilebilmesi için bankacılık sistemi kullanılarak ödenmesi şartı getiriliyor.

Yunanistan’da Uluslararası Vergi ve Finansal Bilgi Paylaşımı

Yunanistan’da yabancı ülkelerle vergi ve finansal veri paylaşımı sağlayan, ulusal yasalarla onaylanmış 4 değişik uygulama mevcuttur:
1) Avrupa Birliği Ülkeleri
Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olarak, birliğin 2014/107/ΕΕ (EE L 359 -16.12.2014) 2011/16/ΕΕ (EE L 64 -11.3.2011) yönergeleri doğrultusunda, Ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) sayılı yasa ile birlik üyesi ülkeler arasında vergi alanında zorunlu bilgi paylaşımında bulunmaktadır.
2) OECD Ülkeleri
Yunanistan, Ν.4428/2016 (ΦΕΚ Α’ 190) sayılı yasayla OECD ülkeleri Otomatik Finansal Veri Paylaşımı anlaşmasını onylamıştır. Bu çerçevede Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkeler ile ikili bazda veri paylaşmaktadır. Türkiye OECD ülkesi olarak bu paylaşımlarda taraftır.
3) Ülkeler arası ikili anlaşmalar
Avrupa Birliği ve üçüncü ülkeler (İsviçre, Andora, Monako, ve Lihtenstayn, San Marino) tarafından imzalanmış anlaşmalar çerçevesinde finansal veri paylaşımı. (Ν.4515/2018 (ΦΕΚ Α’ 18) και Ν.4516/2018 (ΦΕΚ Α’ 19))
4) ABD ve FATCA- Foreign Account Tax Compliance Act
Ν.4493/2017 (ΦΕΚ Α’ 164)

Yunanistan’da 2017 yılında Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Artış

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Raporuna göre; Yunanistan’da 2017 yılında doğrudan yabancı sermaye akışı önceki yıla göre %31 artarak 4,046 milyar dolar ile 2008 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşmıştır. 2016 yılında doğrudan yabancı sermaye akışı 3.069 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Doğrudan yabancı sermayedeki artış, Nisan 2017de Fraport Greece tarafından 14 bölgesel havaalanı özelleştirmesi sürecinin tamamlanmasına ve Çinli Cosco firmasının Pire Liman Otoritesi(OLP)n in %67 hisselerini satın almasına bağlanmaktadır. Yunan İstatistik Kurumunun rakamlarına göre; 2017 yılı sonu itibariyle doğrudan yabancı sermaye stoklarında da büyük artış olmuştur. Buna göre, 2016 yılında doğrudan yabancı yatırımlar toplamı 25,17 milyar dolar iken, 2017 yılı sonu itibariyle 32,37 milyar dolara yükselmiştir. Doğrudan yabancı yatırımların 187,1 milyarlık GSMHdaki payı da 2017 yılında %17.3e çıkmıştır. 2016 yılında bu rakam %14.1 olarak gerçekleşmiştir. Rapora göre, 2017 yılında ülkede toplam değeri 2.04 milyar dolar olan 16 birleşme ve devralma gerçekleşmiştir. Kaynak: www.ekathimerini.com Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği