Ülkeye göre KDV muafiyet sınırları

Aşağıdaki ülkeye göre sınırın altındaki işletmeler KDV den Muaf olurken ya da isteğe bağlı KDV rejimi uygularken, bu sımırın üstündeki işltmeler KDV rejimi uygulamak zorundadır. KDV uygulamayan işletmeler için girdilerde ödenen KDV mal değerini arttırır ve maliyet olarak kabul edilir.

 

  KDV Muafiyeti Şartı
Ülke Ulusal Para Birimi Euro
Belgium €   25.000  
Bulgaria BGN              50.000     25.565
Croatia HRK            230.000     30.864
Czech Republic CZK         1.000.000     37.008
Denmark  DKK             50.000       6.726
Germany    17.500  
Estonia    16.000  
Ireland**    75.000

Ya da        37.500

 
Greece €   10.000  
Spain yok  
France    82.800

Ya da       42.900

Ya da       33.100

 
Italy    25.000

Ya da      30.000

Ya da      40.000

Ya da        45.000

Ya da        50.000

 
Cyprus    15.600  
Latvia    50.000  
Lithuania    45.000  
Luxembourg    30.000  
Hungary HUF         8.000.000     26.067
Malta   35.000

Ya da       24.000

Ya da      14.000

 
Netherlands yok  
Austria    30.000  
Poland PLN            200.000    46.442
Portugal   10.000

ή    12.500

 
Romania*** RON           220.000    48.725
Slovenia   50.000  
Slovakia   49.790  
Finland   10.000  
Sweden SEK             30.000      3.168
United Kingdom GBP             83.000    97.808

VAT KDV DDS ΦΠΑ

Tahsil edilmeyen faturaların KDV’si

Tahsil edilmeyen faturaların KDV’si.

İşletmeler müşterilerinden KDV tahsil edemedikleri durumlarada devleti finanse etmeli mi?

Avrupa Mahkemesi tarafından verilmesi beklenen bir kararın, tahsil edilmemiş veya tahsilatı gecikmiş faturaların KDV’sinin ödenmesi konusunda önemli değişiklikler getirmesi beklenmekte. Önümüzdeki günlerde görüşülecek davada, Avrupa Mahkemesi Savcısı, KDV ile ilgili yönergenin 90. Maddesindeki üye ülkelere tanınan hakkın sadece tahsil edilebilirlik ile sınırlı olduğu, ve KDV nin düşürülmesi veya ödenmemesini kapsamadığını savunmakta. Aynı davada alacaklının iflas işlemine başvurmadan, sasedece çıkaracağı ödeme emri ile tahsil etmediği veya geciken tahsilatın KDV sini ödememesi öngörülmekte.

Savcı kararını İşletmelerin yıllarca belli bir KDV borcu olamayacağını bunun ön finansman sayılması gerektiği ve verginin nötr olması ve ödenebilir olması ilkelerine karşı olduğu iddiasına dayandırmakta. Ayrıca Savcıya göre KDV nin tahsil edilmeden ödenmesi meslek özgürlüğünü, girişimciik özgürlüğünü ve temel mülkiyet haklarını ihlal ediyor ki bunlar Avrypa Haklar Haritasının 15. 16. ve 17. Maddelerinin ihlalidir. Avrupa haklar Haritası yürülüğe girmeden önce de mahkeme, meslek özgürlüğü ve girişim özgürlüğünü hukukun genel hakları olarak kabul ediyordu. Ayrıca 20. maddeye göre de KDV yi ödemekle yükümlü işletmelere eşit olmayan muamele yapılmakta.

Savcı mahkemeye, ilgili KDV yönergesinin üye ülkelere vergi matrahını düzenlemede – düşürmede kısıtlama hakları olmadığını kabul etmelerini, üye ülkelerin sadece belirsizliği giderme adına işletmelerden bazı istekleri olabilceğini tavsiye ediyor.

Avrupa Birliği ve Norveç arasında KDV anlaşması

Avrupa Birliği ve Norveç arasında 2015 haziran ayında KDV alanında işbirliği ve vergi kaçakçılığını önleme amacıyla başlatılan görüşmeler, 2017 Mayıs ayında imzalanan anlaşmayala sona erdi. Anlaşma Avrupa Birliği üyesi ülkelerin meclislerinde ve Norveç tarafından  onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.