e-λιανικό (e-shop) Destek Programı

Perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, e-shop yapımı için 5000 Euro Destek Programı

Toplam Destek

          -5000 Euro / İşletme

Neyi Kapsıyor

 • Bilgisyar ve Server / Hosting alımı
 • E-shop tasarım – yapım /yenileme / yönetim masrafları
 • Printer, scanner, ağ malzemeri gibi gereki teknolojik ekipman
 • Sipariş alma – stok program masrafları ve diğer gerekli harcamalar

Kimler Faydalanabilir?

 • 7/11/2020 tarihine kadar, fiziksel mağazası bulunup ta perakende sektöründe faaliyet gösteren ve koronavirüs önlemleri kapsamında 18 Mart 2020 tarihinden sonra devlet emri ile en az 1 gün kapalı kalmış işletmeler faydalanabilir.

Bütçe – Finansman nereden sağlanıyor?

 • Avrupa Birliği Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve ulusal kaynaklar tarafından finanse edilen programın toplam bütçesi 80 milyon Euro.

Eski – Yeni işletmeler       

 • Program kapsamında 30/9/2019 tarihine kadar faaliyet başlangıcı yapmış olan işletmeler Eski (Halihazırda var olan işletmeler), bu tarihten sonra faalite başlangıcı yapan işletmeler de Yeni işletmeler olarak sınıflandırılıyor.

Şartlar neler?

 • İşletmenin Fiziksel perakende mağazası bulunması,
 • En az bir gün devlet emri ile kapalı kalmış olması,
 • Başvuru tarihine kadar E-shop tasarım – yapım  ve faturalandırma /ödeme işlemlerinin yapılmış olması,
 • E-shop’ un en az 2 dilde hizmet vermesi ve mobil uyumlu olmasi,
 • Stok takip, sipariş sistemli ve e-ödeme destekli olması
 • Verilen tüm hizmetlere engelliler tarafından ulaşımı sağlıyor olması gerekiyor.

Başvurular ne zaman başlıyor?

          Program başvurularının Ocak ayı içerisinde başlaması bekleniyor

Program hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için bizimle irtibata geçebilirsiniz:

Tel +302531030500 | info@mustafa.gr | Whatsapp +306947571112

Başvuruya açık Oaed Programları

Oaed tarafından işsizlikle mücadele kapsamında yayınlanan, halihazırda işletmeler tarafından başvuruya açık İstihdam teşvik programları şunlardır:

22-29 Yaş arası İşsiz Üniversite Mezunları Programı (Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών)
Kimler başvurabilir:                         Tüm işletmeler
İşsizlerde olması gereken özellikler: Üniversite Mezunu Olmak, İşsizlik Kartı Sahibi Olmak (Yurtdışı üniversitelerinden mezun olanların DOATAP’tan denklik almış olması gerekmektedir)
Faydalanacak kişi sayısı: 3.500    
Ne destekleniyor:            Personel maliyetinin (maaş + sigorta) %75’i.
Destek Süresi:                                   10 Ay
18-29 Yaş arası İşziler Programı  (Πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 Ανέργων ηλικίας 18-29 ετών)
Kimler başvurabilir: Tüm işletmeler
İşsizlerde olması gereken özellikler: En az 1 ay süreli İşsizlik Kartı Sahibi Olmak
Faydalanacak kişi sayısı: 8.000
Ne destekleniyor: Personel maliyetinin (maaş + sigorta) %75’i.                       
Destek Süresi:   12 veya 15 Ay
30 Yaş üstü İşsizler programı (Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω)
Kimler başvurabilir:                         Tüm işletmeler
İşsizlerde olması gereken özellikler: En az 1 ay süreli İşsizlik Kartı Sahibi Olmak
Faydalanacak kişi sayısı: 8.300                                    
Ne destekleniyor: Personel maliyetinin (maaş + sigorta) %75’i.
Destek Süresi:                                   12-24 ay
55-67 Yaş arası Uzun Süreli İşsizler Programı (Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών)                                                
Kimler başvurabilir: Tüm işletmeler
İşsizlerde olması gereken özellikler: En az 12 ay süreli İşsizlik Kartı Sahibi Olmak
Faydalanacak kişi sayısı: 8.500
Ne destekleniyor: Personel maliyetinin (maaş + sigorta) %75’i.                       
Destek Süresi:   12-24 ay
Hassas Sosyal Gruplara ait İşsizler Programı (Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ))
Kimler başvurabilir: Tüm işletmeler, Belediye Şirketleri
İşsizlerde olması gereken özellikler: Özürlü olmak veya Made bağımlılığında kurtulmuş olmak veya Hapisten çıkmış olmak veya Genç Suçlul ya da Sosyal tehlikede sayılan gençler kategorrisinde olmak)
Faydalanacak kişi sayısı: 1.200
Ne destekleniyor:            Personel maliyetinin (maaş + sigorta) %90’ı.
Destek Süresi:   12-24 ay

İlk personel istihdam teşvik programı

17 Ocak Perşembe günü başvuruların başlayacağı program daha önce personel çalıştırmamış 35 yaş altında şahıs işletmesi sahibi kişiler ve bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından en az 3 ay süreli işsizlik kartı sahibi işçi çalıştırılması durumunda, bu işçinin işletmeye maaliyetinin yarısının %50 karşılanmasını öngörüyor. Programın istihdam edilecek personelin 30 yaş ve üzeri ise 12 ay, 29 yaş ve altı ise de 18 ay süre ile desteklemesi bekleniyor. Programdan

 • Daha önce personel çalıştırmamış 35 yaş altındaki şahıs işletmeleri
 • Daha önce personel çalıştırmamış ve ortaklık yapısında 35 yaş altı ortak bulunduran şirketler yararlanabilir.

Program dahilinde işe alınacak işsizlerin

 • en az 3 ay süreli işsizlik kartı sahibi olmaları gerekiyor

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

30-49 yaş arası istihdam teşvik programı

Yunanistan genelinde 15.000 personel alımını desteklemektedir.

30 – 49 yaş arası personel çalıştırmak isteyen tüm (Şahıs İşletmeleri, Şirketler) işletmeler başvurabilir. Halihazırda işçi çalıştırmayan işletmeler de başvurabilir. İşletmenin hak sahibi olabilmesi için başvurudan önceki son 3 ayda herhangi bir işçiyi işten çıkarmamış olması gerekmektedir. İşçi kendi isteği ile işten ayrılmışsa engel değildir.

İşe alınacak işçinin 30-49 yaş arasında, en az 3 ay süreli işsizlik kartı sahibi veya Toplumsal Dayanışma Geliri (KEA) hak sahibi olması gerekmektedir.

Program, işe alınacak işçinin durumuna göre 12 ay süre ile işçinin maliyetinin (maaş + sigorta) bir kısmını karşılamaktadır.

Destek miktarı Toplumsal dayanışma Geliri hak sahibi işçi çalıştırılması durumunda aylık 484 Euro, 1 yıldan daha uzun süreli işsizlik kartı sahibi işsizler için 396 Euro, en az 3 ay süreli işsizlik kartı sahipleri için ise 330 Euro olarak belirlenmiştir.

İşletmelerin En az 12 ay süreli işsizlik kartı sahiplerini ve KEA – Toplumsal dayanışma Geliri hak sahiplerini 12 ay dolduktan sonra işçiyi çalıştırma zorunluğu yoktur.

3 ay ila 12 ay arası işsizlik kartı sahibi işsizlerin program süresi dolduktan sonra 3 ay çalıştırılma zorunluluğu vardır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilir.

Türkiye Yunanistan Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN

ARASINDAKİ YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti (bundan böyle Taraflar olarak adlandırılacaklardır),Özellikle    bir   Taraf  yatırımcılarının,   diğer   Tarafın   ülkesinde yapacakları yatırımlarla ilgili olmak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini arttırma arzusu ile,

Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdini sermaye  ve teknoloji akımı ile Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini kabul ederek,

İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının gerektiği hususunda mutabık kalarak ve

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşma yapılması kararıyla, Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

 

MADDE I Tanımla

İşbu Anlaşmada:

 1. “Yatırımcı” terimi:

(a) Taraflardan her birinin yürürlükteki hukuk kurallarına göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri,

(b) Taraflardan her birinin yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olarak kurulmuş veya örgütlenmiş, merkezleri veya ekonomik faaliyetleri Taraf Devletin ülkesinde mukim olan şirketleri, firmaları ya da iş ortaklıkları gibi tüzel kişileri ifade eder.

 

 1. “Yatırım” terimi, ev sahibi Tarafın ülkesindeki kanun ve nizamlara uygun  olarak   her türlü   mal   varlığını;   bunlarla   kısıtlı   olmamak   koşuluyla,   özellikle   aşağıdakileri kapsar:

(a) hisse senetleri, sermaye hisseleri ya da şirketlere iştirakin diğer şekilleri,

(b) yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili mali değeri olan diğer haklar,

(c)  taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, rehin, itfa ve bağlı haklar gibi diğer ayni haklar

(d) fikri mülkiyet haklan

(e) her bir Tarafın ülkesinde doğal kaynakların aranması da dahil olmak üzere, kanunla, sözleşmeyle ya da idari kararlarla sağlanan iş imtiyazları

 1. “Gelirler” terimi, bir yandan elde edilen, bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; özellikle kar, faiz ve temettüleri ifade eder.
 1. “Ülke” terimi, Tarafların, uluslararası hukuka göre arama, kullanma ve doğal kaynakların muhafazası amacıyla üzerinde egemenlik veya kaza hakkının bulunduğu kara, kara suları ve deniz alanlarını ifade eder.

MADDE  II Uygulama  Boyutları

İşbu Anlaşma, bir Tarafın yatırımcısının, diğer Tarafın ülkesinde, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce yaptığı ve sonra yapacağı yatırımlar için uygulanacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe girmeden önceki ihtilaflar için uygulanmaz.

MADDE III

Yatırımların Teşviki, Korunması ve Muamelesi

 1. Her bir Taraf,  kendi  ülkesinde  diğer Tarafın yatırımcılarının yatırım   j yapmasını teşvik edecek ve ilgili kanun ve nizamlarına uygun olarak yatırımlara izin verecektir.
 1. Yapılmış olan yatırımlar ve bir tarafın yatırımcılarının kazançları, her zaman için adil ve hakkaniyetle muamele görecek ve diğer Taraf ülkesinde tam koruma ve güvenlikten yararlanacaktır.  Her bir Taraf, diğer Tarafın yatırımcısının  kendi ülkesinde  yapacağı yatırımın  işletilmesi,  sağlanması  ve  kullanımı  gibi  konulan güvence altına alacak ve haklı görülmeyen ve ayrımcı önlemlerden etkilenmemesini temin edecektir.
 1. Her bir Taraf, gerçekleştirilen bu yatırımlara, kendi yatırımcılarının ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına ve gelirlerine, benzer durumda uygulanandan – hangisi daha elverişli ise – daha az elverişli olmayan bir muamele uygulanmasını sağlayacaktır.
 1. Her bir Taraf, diğer Tarafın yatırımcılarına, kendi yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına, benzer durumda uygulanandan – hangisi daha   elverişli   ise   – daha   az   elverişli   olmayan   bir   muamele   uygulanmasını sağlayacaktır.
 1. Gerçek kişilerin giriş, ikamet ve çalışmalarına ilişkin kanun, düzenleme ve usullerinin uygulanmasına tabi olmak üzere;

(a) Bir Taraf, diğer Taraf yatırımcılarının ve bu yatırımcılar tarafından istihdam edilen kilit personelin ülkesine danışma veya temel teknik hizmetler dahil yatırımla

ilgili faaliyetler için giriş ve geçici kalış isteklerini iyi niyetle inceleyecektir.

(b)  Bir tarafın tatbiki kabil kanunları ve düzenlemeleri uyarınca yasal olarak kurulmuş olan ve diğer tarafın yatırımcılarının yatırımı olan şirketlerin istihdam edecekleri  üst düzey yönetici ve  teknik personelini,  uyruklarına  bakılmaksızın, istedikleri gibi seçmelerine izin verilecektir.

 1. İşbu Madde hükümleri, Taraflardan birinin, diğer Tarafın yatırımcılarına aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı hiçbir özel muamele, tercih veya imtiyaz hakkı

tanıması anlamını taşımayacaktır:

(a) Halihazırda yapılmış ya da gelecekte yapılacak gümrük birliği, bölgesel     ekonomik örgütlenme ya da benzer nitelikte uluslararası anlaşmalar,

(b) Tamamen ya da esas olarak vergilendirmeyle ilgili uluslararası anlaşmalar ya da düzenlemeler.

MADDE IV Kamulaştırma ve Tazminat

 1. Yatırımlar, kamu yararı amacıyla, ayrımcı olmayacak biçimde, zamanında, yeterli  ve etkin  tazminat  ödeyerek,  yürürlükteki  hukuk  çerçevesinde  ve   işbu Anlaşma’nın 3. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak yapılan işlemler dışında, kamulaştırma, devletleştirme veya doğrudan veya dolaylı olarak benzeri etkileri yaratan uygulamalara maruz bırakılmayacaktır.
 1. Tazminat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma işleminin uygulanmasından veya öğrenilmesinden önceki piyasa değerine eşit olacaktır.  Tazminat, gecikmesiz olarak ödenecek ve  5.  Maddede tanımlandığı gibi serbestçe  transfer edilebilir olacaktır. Tazminat ödemesindeki gecikme halinde, kamulaştırma ile ödeme tarihleri arasındaki faiz de dahil olacaktır.
 1. Yatırımları; savaş, ayaklanma, iç karışıklıklar veya diğer benzeri olaylar nedeniyle diğer Tarafın ülkesinde zarara uğrayan Taraflardan birinin yatırımcıları, diğer Tarafça, sözkonusu zararların karşılanması bakımından kendi yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına gösterdiği muameleden daha az elverişli olmamak kaydıyla, hangisi daha elverişli ise o muameleye tabi tutulacaktır.
 1. Bu Maddenin l inci paragrafı saklı kalmak kaydıyla, diğer Taraf ülkesinde, sözkonusu paragrafta belirtilen  durumlarda  aşağıdaki  sebeplerden  kaynaklanan kayıplara maruz kalan yatırımcılar, her durumda derhal, etkili ve tam olarak tazmin edilecek veya zararları yerine konulmak suretiyle aynı şekilde giderilecektir.

(a) yatırımlarına veya yatırımlarının bir bölümüne diğer Tarafın kuvvetleri veya mercileri tarafından el konulması,

(b) yatırımlarına veya yatırımlarının bir bölümüne, diğer Tarafın kuvvetleri veya mercilerince durumun gerektirdiği zorunluluk hariç tahribat yapılması.

 

MADDE V Ülkesine İade ve Transfer

 1. Her bir Taraf, bir yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeriye ve dışarıya serbestçe ve gecikmeksizin yapılmasına izin verecektir. Bu tür transferleri aşağıdakileri içerir:

(a) sermaye ve yatırımın arttırılması ve korunması için ilave meblağlar

(b) gelirler

(c) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen getiriler, (d)  4. Madde çerçevesinde ödenecek tazminatlar

(e) yatırımlarla ilgili kredilerden kaynaklanan ana para ve faiz ödemeleri

(f) diğer Tarafın ülkesinde, bir yatırımla ilgili uygun çalışma izinlerini almış olan bir Tarafın vatandaşlarının aldıkları maaş, ücret ve diğer akçalı özlük hakları

(g) bir yatırım ihtilafının giderilmesinden kaynaklanan ödemeler

 1. Transferler, herhangi bir konvertibl para birimiyle ve transferin yapıldığı   tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır.

MADDE VI Halefiyet

 1. Eğer bir Taraf yatırımcısının yatırımı, ticari olmayan risklere karşı kanuni bir, sistem dahilinde  sigorta   edilmişse,   sigortalayanın   ilgili   sigorta   anlaşmasının ;  şartlarından kaynaklanan her türlü halefiyeti diğer Tarafça tanınacaktır.
 1. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiç bir hakkı kullanmaya yetkili olmayacaktır.
 1. Bir Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar, işbu Anlaşma’nın VII. Maddesi hükümleri uyarınca çözümlenecektir.

MADDE VII

Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

 1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasında, o yatırımcının yatırımı ile ilgili, Taraf ülkenin yükümlülükleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar, yatırımcı tarafından ev sahibi Tarafa bildirilecektir. Yatırımcı ile ilgili taraf bu uyuşmazlıkları, mümkün

olduğunca iyi niyetle, karşılıklı danışma ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.

 1. Eğer uyuşmazlıklar, birinci paragrafta belirtilen bildirim tarihinden itibaren altı (6) ay içinde, bu yolla çözümlenemezse; uyuşmazlık, yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir:

(a)    Devletler   ile    Diğer   Devletlerin   Vatandaşları    Arasındaki    Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile kurulmuş olan Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID),

(b)  Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun Tahkim   Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL)

(c) Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi

(d)  Daha önceden üzerinde uzlaşmaya varılmış herhangi bir uyuşmazlıkların çözümü yöntemi

Taraflar, böylece, ihtilafların uluslararası tahkim yoluyla çözümlenmesini kabul ederler.

 1. Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Her bir Taraf, verilen karan ulusal hukuku çerçevesinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

MADDE VIII

Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

 1. Taraflar,  işbu  Anlaşma’nın yorumu veya  uygulaması  ile   ilgili  olarak aralarında doğabilecek her türlü uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil bir çözüm yolu arayacaklardır.   Bu bakımdan, Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar, aralarında uyuşmazlığın görüşülmeye başlamasından itibaren altı (6) ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık herhangi bir Tarafın talebi üzerine, üç üyeli bir tahkim heyetine götürülebilir.
 1. Her bir Taraf talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, birer hakem tayin edecektir.   Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan bir hakemi Başkan olarak seçecektir.  Taraflardan biri, belirlenen süre içinde bir hakem tayin edemezse, diğer Taraf, Uluslararası Adalet Divanı’nın Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir.
 1. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda anlaşma sağlayamazlarsa; Heyet Başkanı, Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir.
 1. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu maddenin (2) inci ve (3} üncü paragraflarında belirtilen hallerde görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs   Taraflardan birinin  vatandaşı   ise   seçim,   Başkan   Yardımcısı   tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Taraflardan birinin

vatandaşı ise seçim, Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından

yapılacaktır.

 1. Tahkim Heyeti, Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın diğer maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmaya varacaklardır.   Böyle bir anlaşmanın olmaması halinde, Tahkim Heyeti, uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak usul kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir.
 1. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde, bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkim Heyeti – l hangisi daha sonra gerçekleşirse – son beyanlardan veya duruşmaların bittiği tarihten

sonra iki ay içinde karara varacaktır.    Tahkim Heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak   kararını oy çokluğu ile alacaktır.

 1. Başkanın ve diğer hakemlerin giderleri ile diğer giderler Taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.    Bununla beraber, Tahkim Heyeti re’sen giderlerin daha   büyük büyük bir kısmının iki Taraftan birince karşılanmasına karar verebilir.
 1. Eğer bir uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VII. maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmuş ve hala orada çözüm beklemekte ise, aynı uyuşmazlık işbu Madde hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurma taahhüdünü engellemeyecektir.

MADDE IX

Diğer Kuralların Uygulanması

 1. İşbu Anlaşmaya ek olarak, bir tarafın mevcut veya daha sonra ortaya çıkacak genel veya özel bir kanun hükmü veya bir uluslararası hukuk yükümlülüğü diğer Taraf yatırımcısının yatırımına, işbu Anlaşmada öngörülenden daha elverişli bir düzenleme içeriyorsa, bu düzenleme elverişli olduğu ölçüde işbu Anlaşmaya üstün olacaktır.
 1. Her bir Taraf, diğer tarafın yatırımcısının özel bir yatırımına ilişkin olarak yüklenmiş olabileceği diğer yükümlülükleri gözetecektir.

MADDE X İstişareler

Tarafların temsilcileri, gerekli hallerde, Anlaşmanın uygulanmasını etkileyen herhangi bir konu hakkında istişarelerde bulunacaklardır. Bu istişareler, Taraflardan birinin önerisi üzerine diplomatik yollarla mutabık kalınacak yer ve zamanda gerçekleştirilecektir.

MADDE XI Yürürlüğe Girme

 1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin değişiminin tamamlandığı tarihten itibaren otuz (30) gün sonra yürürlüğe girecektir.   Anlaşma on (10) yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin 2 inci paragrafına göre sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 1. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer tarafa bir yıl öncesinden feshi ihbarda bulunarak, Anlaşmayı ilk on (10) yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirilebilir.
 1. İşbu Anlaşma Taraflar arasında yazılı bir anlaşma  ile  değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, Taraflardan her birinin diğer Tarafa değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerinden otuz (30) gün geçmesinden sonra yürürlüğe girecektir.
 1. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer bütün Maddelerinin hükümleri, sözkonusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on (10) yıl daha yürürlükte kalacaktır.

Ankara’da, 20 Ocak 2000 tarihinde, Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde, hepsi de asıl olarak imzalanmıştır.

Yorumlarda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA İsmail CEM   Dışişleri Bakanı

YUNANiSTAN ADINA George A. PAPANDREU Dışişleri Bakanı

Escrow Account

escrowEscrow Account, Yunanistan Teşvik Programları tarafından kullanılan, program dahilindeki projelerden alınacak hibe tutarının ön ödeme olarak yatırıldığı, yatırımcının program dahilindeki onaylanmış harcamaları için tedarikçilerine veya hizmet sağlayıcılarına bu hesap üzerinden ödeme yapabildiği hesap türüdür. 2016 yılında yürülüğe girmiştir. Yatırımcıya yeminat mektubu sunmadan ön ödeme alma imkanı sağlar.

Yatırımcı Escrow Account’tan para çekemediği gibi, onaylanmamış harcamaları da bu hesap üzerinden ödeyemez. Tedarikçilere veya Hizmet sağlayıcılara vadeli satış yapmakla birlikte ödeme güvenliği sağlar. Yatırımcıların Escrow Account kullanma zorunluluğu yoktur.  İsteğe bağlı hesap açılabilir veya diğer ödeme yöntemleri kullanılabilir.

3 adımda Escrow Account işleyişi

 

1. Adım

Yatırım projesinin teşvik profgramına dahil edilmesi ve yatırımcının başvurusundan sonra Escrow Account açılır

2. Adım

Yatırımcı, projenin herhangi bir aşamasında, projenin tamamlanmış kısmı için Tedarikçisini veya Hizmet sağlayıcısının teşvik kapsamındaki ödemesi için, ilgili onayı almak üzere fatura ve diğer gerekli evraklarla birlikte aracı kuruma başvuruyu yapar. Eğer ödemenin bir kısmının yatırımcı tarafından yapılması gerekiyorsa önce kendine ait ödemeyi yapmalıdır.

3.Adım

Yapılan başvuru incelendikten sonra faturaların ödenmemiş kısmı aracı kurum tarafından, Escrow Account’tan direk tedarikçiye aktarılır.

 

Kalkınma Yasası Teşvikleri Kasım ortasına kadar başlıyor

kalkYunanistan Kalkınma Yasası teşviklerine başvuruların kasım ayının ortasına kadar açılması bekleniyor. Başvuruya açılacak başlıklar

-Genel Girişimcilik

-Yeni Bağımsız KOBİ’ler

-Büyük Ölçekli Yatırımlar

-Makine Teçhizat Desteği

 

Toplam bütçenin (kamu harcaması) 550 milyon Euro olması, bunun 400 milyon Euro’luk kısmının vergi muafiyeti olarak verilmesi öngörülüyor.

Başvuruların ilk iki başlık için 3 ay, diğer başlıklar için ise 6 ay olması bekleniyor.