Vergi yasasındaki son değişiklikler

nomos4646Gerçek Kişiler Gelir Vergisi’ndeki değişiklikler
Aralık ayı içerisinde mecliste onaylanan 4646/2019 sayılı yasa ile, 4172/2013 sayılı Vergi yasasının bazı maddeleri değiştirilmiştir. Resmi gazetede yayınlanan, 2020 yılbaşından itibaren geçerlilik kazanacak olan yeni yasanın getirmiş olduğu en önemli değişiklik, gerçek kişilerin vergilendirilme dilimlerinin değişmesi, buna bağlı olarak ta toplam vergi yükünün azalmasıdır. Geçerli olan yasa ile gerçek kişiler gelirlerinin ilk 20 bin Euro’su için %22 oranında vergi ödüyor idi. Yeni uygulama ile bu 20 bin Euro’luk dilim, 10’ar bin Euro’luk iki dilime ayrılmakta, ikinci 10 bin Euro’luk dilim için vergi oranı aynı kalırken (%22) ilk 10 bin Euroluk dilim için bu oran %9’a çekilmektedir. Kabaca 10 in Euro geliri olan biri önceki yasayla 2200 gelir vergisi öderken, yeni yasa ile bu vergi 900 Euro’ya düşmektedir.

Bordrolu Çalışanlar, Çiftçiler ve Emekliler
Yapılan değişiklikle zaten 8.600 Euro’ya kadar vergi muafiyeti olan, bordrolu çalışanlar ve emekliler için büyük bir fark bulunmuyor. 8.600 Euro’dan az gelire sahip olanlar için vergi muafiyet geçerli olup durumlarında herhangi bir değişiklik bulunumuyor. 8.600 – 19.000 Euro gelire sahip olanlar için ise yeni yasanın getirdiği vergi indirimi en fazla 200 Euro’yu buluyor.

Ticari Faaliyette Bulunan Gerçek Kişiler
Ticari faaliyette bulunan gerçek kişiler (Şahıs işletmeleri) yeni uygulamadan en çok faydalananlar. Vergi muafiyetinin uygulanmadığı, kazandıkları ilk Euro’dan itibaren vergilendirilen bu sınıf, için vergi oranı %22’den %9’a düşerken, vergi indirimi 1100 Euro’ya çıkabiliyor.

Kira Gelirleri
Kira gelirlerinin vergilndirilmesinde geçerli olan vergi oranlarında herhangi bir değişiklik olmazken, kiraya verilen taşınmaza yapilacak tadilatların, sadece hizmet alımı ile ilgili masraflarının %40’ı için kira gelirinden düşme imkanı getiriliyor.

Tüzel Kişiler Gelir Vergisi’ndeki (Kurumlar Vergisi) değişiklikler
Yeni uygulama ile halihazırda %28 olan kurumlar vergisi, 2020 yılbaşından itibaren %24’e çekilirken, kar dağıtımında uygulanan Temettü Vergisi de %10’dan %5’e düşürülüyor. Yapılan değişiklikle Tüzel Kişilerin vergi yükünde son yıllarda gerçekleşen azalmanın, (2018 yılı gelirleri için kurumlar vergisi %29, Temettü Vergisi %15 idi) yabancı yatırımları tetiklemesi bekleniyor. Ayrıca hükümetin 2021 yılından itibaren kurumlar vergisini %20’ye çekme vaadi de bulunuyor.
Tarım kooperatifleri ve üretici birlikleri için kurumlar vergisi %13’ten %10’a düşürülüyor.

Kira Ödemeleri
Yeni yasa ile, kira ödemelerinin işletmeler için gider kabul edilebilmesi için bankacılık sistemi kullanılarak ödenmesi şartı getiriliyor.

Yunanistan’da Asgari Ücret 650 Euro olarak belirlendi

asgari2012 yılından itibaren sabit tutulan asgari ücret, hükümetin aldığı kararla 586,08 Euro seviyesinden yaklaşık %11 lik bir artışla 650 Euro olarak belirlendi. Yeni asgari ücret 1/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Aynı yasa ile daha önce 25 yaş altındaki çalışanlar için uygulanan indirimli asgari ücret iptal edilerek 25 yaş altı çalışanlar için de 650 euro olarak uygulanmaya başlandı.

Asgari ücret artışı, asgari ücretle çalışan kişileri etkilediği gibi, çalışmayıp işsizlik maaşı alanları da, işveren olsun ya da olmasın serbest meslek sahiplerini de, çiftçileri de kısaca herkesi etkiliyor.

Asgari ücretteki artışa en çok sevinenler şüphesiz asgari ücretle çalışanlar. Asgari ücretliler Şubat ayı net maaşlarında %11 lik net bir artış görecekler.

Aynı mutlu durum işsizlik maaşı alanlar için de geçerli. İşsizlik maaşı da 360 euro dan %11 artarak 399 Euro ya yükseliyor.

Gelişmeler serbest meslek sahipleri için maalesef sevindirici değil. Zorunlu sigorta (EFKA) asgari ücret üzerinden hesaplandığı için sigorta primleri yaklaşık %11 artıyor. Asgari seviyeden aylık 167,95 sigorta primi ödeyen serbest meslek sahibi, Şubat ayından itibaren 185,32 Euro ödemek zorunda kalacak. Aynı durum çiftçiler için de geçerli.

Çiftçiler için de Şubat ayından itibaren sigorta primleri %11 artış gösterecek. En düşük seviyeden sigorta primi ödeyen çiftçi Ocak ayı için 102,35 sigorta öderken Şubat ayından itibaren aylık 113,52 Euro sigorta primi ödeyecek.

Madalyonun ters yüzünde ise asgari ücretle işçi çalıştıran işverenler var. Asgari ücretli çalışanın işverene sigorta primi ve maaş toplamı olarak maliyeti 732,95 Euro dan 812,89 Euro ya yükseliyor.

asgari1

asgari 2