AMKA Nedir?

AMKA Nedir?

AMKA Yunanistan Sosyal Sigorta Sicil Numarası’dır. AMKA çıkartacak kişinin vatandaş olup olmamasına, AMKA çıkartma sebebine göre KEP’lerden (Vatandaş Hizmet Merkezi) veya EFKA (Sosyal Sigorta Kurumu)  şubelerinden kişinin bizzat başvurusu ile çıkarılmaktadır.  

Noter veya Resmi Makam’dan Verilecek vekalet ile başka biri tarafından AMKA çıkarılması mümkündür.

Yapılan düzenleme ile 01/10/2019 tarihinden sonra AMKA çıkarma işlemiyle ilgili aşağıdakiler geçerlidir.

KEP veya EFKA dan AMKA çıkarma hakkı bulunan kişiler

 • Yunanistan’da yerleşik Yunanistan vatandaşları, soydaşlar (Ομογενείς), ülkdede yerleşik olmalarına rağmen çalışmayan Avrupa Birliği vatandaşları ve aile üyeleri ve Uluslararası Koruma Hakkı kazanmış olanlar

Sadece EFKA dan AMKA çıkarma hakkı bulunan kişiler

 1. Yunanistanda yerleşik olmayıpta Yunanistanda yaşayıp çalışacağını beyan eden Yunan vatandaşları
 2. Daha önce Yunanistanda çalışmış olupta emeklilik kapsamında çalışma sürelerini Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tanıtmak isteyenler (Gereklilik EFKA tarafından kontrol edilecektir)
 3. Emekliler
 4. Avrupa Birliği vatandaşı olup, Yunanistan’da EFKA da sigortalı ebeveynlerin Yunanistanda doğan ve 18 yaşından küçük çocukları ve ebeveynleri
 5. OAED’e kayıt olmak isteyen Avrupa Birliği vatandaşı işsizler
 6. Yunanistan’da eğitim görüp EFKA ya bağlı çalışmak isteyen Avrupa Birliği vatandaşı öğrenciler
 7. Yunanistan’da eğitim görüp EFKA ya bağlı çalışmak isteyen Avrupa Birliği vatandaşı ERASMUS kapsamındaki öğrenciler
 8. Çalışma hakkı sağlayan Oturma İzni yada Mavi Kağıt sahibi üçüncü ülke vatandaşları
 9. Geçerli oturum izni bulunan Tek isme sahip pasaport sahipleri, (Hindistan vatandaşları) ve aile üyeleri
 10. Yunanistan’da sigortalı ebeveynden doğmuş olan 18 yaşından küçük üçüncü ülke vatandaşları.
 11. Aile birleşimi yoluyla Yunanistana gelenler (18 yaşından büyük eş ve 18 yaşından küçük çücuklar)
 12. Geçici olarak Yunanistan’da oturan ve çalıacak olan Avrupa Birliği vatandaşları
 13. Eğitim amaçlı oturum izni sahibi olan üçüncü ülke vatandaşları
 14. İstanbul ve Mısır kökenli özel emekli maaşı hakkı olan soydaşlar
 15. Belirli bir süreliğine ve belirli amaç için ülkeye gelen, ulusal vize sahibi üçüncü ülke vatandaşları
 16. Tarım sektöründe çalışan oturma izni olmayan göçmenler
 17. Oturma izni olmayan şirket kurucusu üçüncü ülke vatandaşları
 18. Yunanistan’da taşınmaz mülk sahibi olan ve personel istihdam etmek isteyen Avrupa Birliği vatandaşları

AMKA çıkarma hakkı olmayan kişiler:

 1. Yunanistan’da yerleşik olmayan yunanlılar
 2. Yurtdışında yerleşik Yunanistan vatandaşları
 3. 3 aydan daha az süre geçici olarak yunanistanda oturan ve çalışmayan Avrupa Birliği vatandaşları
 4. Yunanistan’da doğan ve ebeveynleri Yunanistan’da çalışmayan 18 yaşından küçük Avrupa Birliği vatandaşları
 5. Yunanistan’da doğan, 18 yaşından küçük olup ülkede yasadışı oturan ebevynlerden doğan çocıklar.
 6. Yunanistan’da oturum iznine sahip olupta çalışma hakkı bulunmayan (Ekonomik Özgürlüğe sahip kişiler, Golden Visa sahipleri, Gönüllüler vs.) üçüncü ülke vatandaşları (AB ve Yunanistan dışındaki ülke vatandaşları)

AFM (Vergi Sicil Numarası) ve AMKA çıkarma ve diğer hizmetlerimiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yunanistan’da Koronavirüs ile ilgili ekonomik tedbirler

Krizin başından itibaren ,yetkililer tarafından yapılan sözlü açıklamalar ve yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ışığında bir toparlama yapacak olursak işletmeleri 3 kategoriye ayırmamız gerekiyor :

 1. DEVLET EMRI ILE KAPATILAN İŞLETMELER

Devlet emri ile faaliyetine izin verilmeyen işletmelerdir. (Dershane, Restoran, Kuaför, Spor Salonu, Perakende satış mağazaları, Oteller vs.)

VERGİ

31 Mart’a kadar olan tüm vergi ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Ertlenen ödemeler arasında 31 martta süresi dolan Şubat ayı KDV si, yapılandırılmış / taksitlendirilmiş (Rithmisi – Ρύθμιση) borç taksit ödemesi, 31 Mart’a kadar son ödeme süresi olan diğer ödemeler dahildir.
Ertelenen ödemelerin son ödeme tarihi 31/7/2020 dir.

SIGORTA
19/3/2020 – 31 Mart’a kadar olan tüm sigorta ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Şubat ayı işveren sigorta ödemelerini (IKA) ve EFKA (Bag-Kur) kapsamaktadır. İşletme kapatılma tarihine kadar istihdam ettiği personelin maaşını ve buna denk gelen sigortayı ödemek zorundadır. Kapatılma tarihinden itibaren personele herhangi bir maaş ödemesi ya da sigorta ödeme zorunluluğu yoktur.

PERSONEL

İşletme kapatılma tarihine kadar personelin maaşını ödemek zorundadır. Kapatılma tarihinden itibaren personele herhangi bir maaş ödemesi yapma zorunluluğu yoktur.

18/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarma yasaklanmıştır. İşten çıkarma gerçekleşse bile yok hükmündedir.

Paskalya İkramiyesi yasada öngörüdüğü şekilde tam olarak verilecektir. Normal şartlar altında Paskalya’dan önceki Çarşamba ödenmesi gerekn ikramiyenin ödeme süresi isteğe bağlı olarak Ağustos ayına kadar ertelenebilir.

İşyerleri Devlet Emri ile kapatılan çalışanların tümü, 15/03/2020 – 30/04/2020 dönemi için, çalışma şekline bakılmaksızın (Full time Part Time) bir defaya mahsus olmak üzere devletten 800 Euro destek alacaktır. 1/3/2020 iden 20/3/2020 tarihine kadar herhangi bir sebepten (istifa – işten çıkartma)  işten ayrılan personel de 800 Euro destek alacaktır. Personelin desteği alabilmesi için işverenin Çalışma baanlığının sistemine 31/3/2020 tarihine bir beyanda bulunması gerekmektedir. Daha sonra çalışan destek için başvuruda bulunabilcektir.( 04/04/2020 den sonra) Ödeme 10 Nisandan sonra yapılacaktır.

DESTEKLER

20/03/2020  Devlet Emri ile kapatılan işletmeler’in bankalara olan borçları bankalar tarafından 3 ay ertelenecektir.

KIRA ILE ILGILI

19/03/2020 – İşyerleri Devlet Emri ile kapatılan işltmeler için, hali hazırda kullandıkları işyerleri kiralık ise sadece Mart ve Nisan ayları için sözleşmede öngörülen kiranın %60 ını ödeyceklerdir.

 1. MAĞDUR OLAN İŞLETMELER

Devlet tarafından açıklanan, Mağdur olan Sektörler listesinde yer alan işletmeler. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bu kapsama sadece vergi dairesine bildirilmiş Birincil Faaliyet Kodu (ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας) listede bulunan işletmler dahil olacaktır.  (Açıklanan liste güncellenecektir, ilk listede olmayan sektörler daha sonra ilave edilebilir)

VERGİ

31 Mart’a kadar olan tüm vergi ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Ertlenen ödemeler arasında 31 martta süresi dolan Şubat ayı KDV si, yapılandırılmış / taksitlendirilmiş (Rithmisi – Ρύθμιση) borç taksit ödemesi, 31 Mart’a kadar son ödeme süresi olan diğer ödemeler dahildir.
Ertelenen ödemelerin son ödeme tarihi 31/7/2020 dir.

SIGORTA
19/3/2020 – 31 Mart’a kadar olan tüm sigorta ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Şubat ayı işveren sigorta ödemelerini (IKA) ve EFKA (Bag-Kur) kapsamaktadır. Personel istihdam edilmesi durumunda işletme tek taraflı olarak, Peronelinin tamamı ya da bir kısmı ile sözleşmlerini 1 aylığına (uzatılabilir) dondurabilir. Sözleşmesi dondurulmuş personele maaş ve maaş üzerinden hesaplanan sigorta ödenmez. Sözleşmeler dondurulmadan önceki personel sayısı ile sonrasındaki persoenl sayısı aynı olmalıdır. (Aynı kişiler olmayabilir)

Paskalya İkramiyesi yasada öngörüdüğü şekilde tam olarak verilecektir. Normal şartlar altında Paskalya’dan önceki Çarşamba ödenmesi gerekn ikramiyenin ödeme süresi isteğe bağlı olarak Ağustos ayına kadar ertelenebilir.

18/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarma yasaklanmıştır. İşten çıkarma gerçekleşse bile yok hükmündedir.

Sözleşmeleri dondurlan çalışanların tümü, 15/03/2020 – 30/04/2020 dönemi için, çalışma şekline bakılmaksızın (Full time Part Time) bir defaya mahsus olmak üzere devletten 800 Euro destek alacaktır. 1/3/2020 iden 20/3/2020 tarihine kadar herhangi bir sebepten (istifa – işten çıkartma)  işten ayrılan personel de 800 Euro destek alacaktır. Personelin desteği alabilmesi için işverenin Çalışma baanlığının sistemine 31/3/2020 tarihine bir beyanda bulunması gerekmektedir. Daha sonra çalışan destek için başvuruda bulunabilcektir.( 04/04/2020 den sonra) Ödeme 10 Nisandan sonra yapılacaktır.

DESTEKLER

20/03/2020 – Mağdur Olan İşletmeler’in bankalara olan borçları bankalar tarafından 3 ay ertelenecektir.

KIRA ILE ILGILI

19/03/2020 – İşyerleri Devlet Emri ile kapatılan işltmeler için, hali hazırda kullandıkları işyerleri kiralık ise sadece Mart ve Nisan ayları için sözleşmede öngörülen kiranın %60 ını ödeyceklerdir.

 

 1. KRİZDEN ETKİLENMEYEN İŞLETMELER

İlk iki gruba dahil olmayan işletmeler bu gruba dahildir.

VERGİ

İlk iki grup için geçerli olan herhangi bir vergi indirimi ya da ertlemesi söz konusu değildir.

PERSONEL

İstihdam edilen personelin çalışma süresi tek taraflı (Peronelin onayı olmasa dahi)%50 azaltılabilir. Personelin en %50 si bu uygulamaya dahi edilmelidir. 21/3/2020 den itibaren uygulanabilir.

Sağlıkla,23/3/2020

————————————————————————-

VERGI
19/3/2020 – 31 Mart’a kadar olan tüm vergi ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Ertlenen ödemeler arasında 31 martta süresi dolan Şubat ayı KDV si, yapılandırılmış / taksitlendirilmiş (Rithmisi – Ρύθμιση) borç taksit ödemesi, 31 Mart’a kadar son ödeme süresi olan düğer ödemeler dahildir.
Ertelenen ödemelerin son ödeme tarihi 31/7/2020 dir.
Bu uygulamadan kriz nedeniyle etkilenen işletmeler yararlanacaktır. Tam olarak hangi işletmelerin yararlanacağı ielerleyengünlerde netleşecektir.
Uygulamadan yararlanabilmek için kesinlikle personel çıkartmamış (Αpolisi – Απόλυση) olmak gerekmektedir.

SIGORTA
19/3/2020 – 31 Mart’a kadar olan tüm sigorta ödemeleri 31/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Şubat ayı işveren sigorta ödemelerini (IKA) ve EFKA (Bag-Kur) kapsamaktadır.
Bu uygulamadan kriz nedeniyle etkilenen işletmeler yararlanacaktır. Tam olarak hangi işletmelerin yararlanacağı ielerleyengünlerde netleşecektir.
Beyannameler
31 Mart tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelerle (KDV-APD-FMY) ilgili şimdilik herhangi bir değişiklik yoktur.

DESTEKLER

20/03/2020 – Mağdur Olan İşletmeler’in bankalara olan borçları bankalar tarafından 3 ay ertelenecektir.
Mağdur Olan İşletmeler (Şahıs işletmleriö Serbest Meslek Sahipleri) de 800 euro yardım alacaktır.

19/3/2020 – Krizden etilenen tüm işletmeler için düşük faizli ve uzun süreli kredi verilecektir. Kredi miktarı işletmenin ciro kaybı, personel sayısı vs. Gözününde bulundurularak belirlenecektir. Şartlar ve işlemler önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

PERSONEL

20/3/2020 – Koronovirüs salgını nedeniyle Mağdur Olan İşletmeler, personelleri (personelin tamamı ya da bir kısmı) olan sözleşmelerini 1 ay süre ile askıya alabilriler. Bu uygulamadan yararlanacak olan işletmelerin bu süre içerisinde işçi çıkartmaları mümkün olmayacaktır.
Süre tamamlandıktan sonra işveren, personel sayısını süzleşmelerin askıya alınma süresi kadar azaltamayacaktır.
İşveren Sözleşmelerin ertelenmesini elektronik olarak 31 Marta kadar bildirmek zorundadır.
Bildirmde bulunmayan işverenler açıklanan desteklerden yararlanamayacaktır.
Süre gerekli görülmesi halinde uzatılacaktır.Sadece sözleşmesleri askıya alınan çalışanlar, 800 euro yardımı hak edecektir.1 Mart – 17 Mart arası işten çıkarılan ya da istifaya zorlananlar da 800 Euro yardımı alacaktır.İsteyen işletmeler Paskalya ikramiye ödemesini Ağustos ayına erteleyebilriler.

19/3/2020 – Devlet Emri ile kapatılan işyerlerinin çalışanları Nisan ayı başında 800 Euro destek alacaklardır. Bu destek miktarı tüm çalışanşar için aynıdır (Full time – Part Time)
İşverenler işyerlerinin Devlet Emri ile kapatılma tarihine kadar personellerinin maaşlarını ödemek zorundadır.

KIRA ILE ILGILI

19/03/2020 – İşyerleri Devlet Emri ile kapatılan işltmeler için, hali hazırda kullandıkları işyerleri kiralık ise sadece Mart ve Nisan ayları için sözleşmede öngörülen kiranın %60 ını ödeyceklerdir.

KDV

19/3/2020 – Antıseptik, Eldiven, Maske gibi ürünlerin satışında uygulanan KDV 6% ya indirilmiştir.

Mağdur Olan İşletmeler

Şimdiye kadar işletmleri ilgilendiren gelişmeler genel hatlarıyla bunlardır. Değişiklik / ilave önlemler olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için +302531030500, +306947571112 numaralı telefonlardan, ya da info@mustafa.gr adresinden mail ile bize ulaşabilirisiniz.

Yunanistan’da Asgari Ücret 650 Euro olarak belirlendi

asgari2012 yılından itibaren sabit tutulan asgari ücret, hükümetin aldığı kararla 586,08 Euro seviyesinden yaklaşık %11 lik bir artışla 650 Euro olarak belirlendi. Yeni asgari ücret 1/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Aynı yasa ile daha önce 25 yaş altındaki çalışanlar için uygulanan indirimli asgari ücret iptal edilerek 25 yaş altı çalışanlar için de 650 euro olarak uygulanmaya başlandı.

Asgari ücret artışı, asgari ücretle çalışan kişileri etkilediği gibi, çalışmayıp işsizlik maaşı alanları da, işveren olsun ya da olmasın serbest meslek sahiplerini de, çiftçileri de kısaca herkesi etkiliyor.

Asgari ücretteki artışa en çok sevinenler şüphesiz asgari ücretle çalışanlar. Asgari ücretliler Şubat ayı net maaşlarında %11 lik net bir artış görecekler.

Aynı mutlu durum işsizlik maaşı alanlar için de geçerli. İşsizlik maaşı da 360 euro dan %11 artarak 399 Euro ya yükseliyor.

Gelişmeler serbest meslek sahipleri için maalesef sevindirici değil. Zorunlu sigorta (EFKA) asgari ücret üzerinden hesaplandığı için sigorta primleri yaklaşık %11 artıyor. Asgari seviyeden aylık 167,95 sigorta primi ödeyen serbest meslek sahibi, Şubat ayından itibaren 185,32 Euro ödemek zorunda kalacak. Aynı durum çiftçiler için de geçerli.

Çiftçiler için de Şubat ayından itibaren sigorta primleri %11 artış gösterecek. En düşük seviyeden sigorta primi ödeyen çiftçi Ocak ayı için 102,35 sigorta öderken Şubat ayından itibaren aylık 113,52 Euro sigorta primi ödeyecek.

Madalyonun ters yüzünde ise asgari ücretle işçi çalıştıran işverenler var. Asgari ücretli çalışanın işverene sigorta primi ve maaş toplamı olarak maliyeti 732,95 Euro dan 812,89 Euro ya yükseliyor.

asgari1

asgari 2

OGA ve TEBE sigortalılar kaç yaşında emekli olabilir?

Caner İmam Avukat
Caner İmam
Avukat

Çınar FM’de yayınlanan Milletin Sesi programına konuk olan Avukat Caner İmam, Tarım Sigortası OGA’dan 62 ve 67 yaşlarında nasıl emekli olunabileceği, TEBE sigortalıların emekliliği, hiç bir yere kayıtlı olmayan yaşlıların nasıl 360 euro yardım parasını alabilecekleri konularında halkı bilgilendirdi.

Av. Caner İmam, Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla OGA sigortasını ödeyemeyen çok sayıda vatandaşı ilgilendiren önemli bilgileri toplumla paylaştı. İmam, sigorta ve emeklilik konularında şunları belirtti;

“OGA’ya 4 bin euronun üzerinde borcu olan 67 yaşına gelmiş vatandaşlar daha önce emeklilik için başvuramıyordu. Bu konuda esneklik yapıldı. Artık 8 bin, 10 bin veya üzeri borçlu vatandaşlar da emeklilik için başvurabiliyor. Sistem açık ve isteyen vatandaşlar başvurularını yapabilirler. 4 bin euroya kadar borçların paralarını sistem kendi çekiyor. Ama 4 binin üzerinde borcu olanlar önce borcunu ödeyecek sonra emeklilik maaşı alabilecek.”

SİGORTASIZ OLANLARA 360 EURO YARDIM YAPILIYOR

“Bugün toplumda hem çoğunluktan hem de azınlıktan aynı durumda olan vatandaşlar var. Ama azınlıktan daha fazladır. Geçmiş yıllarda OGA sigortasını ekonomik sıkıntılardan ya da özel nedenden dolayı ödeyememiş olabilirler. Bu özel sorun toplumda çoğalınca genel sorun haline dönüştü. Sizlere mevcut yasa ve yasanın sağladığı olanakları değerlendirmek istiyorum. OGA bünyesinde OPEKA adında bir kuruluş açıldı. Bu kuruluş geliri kötü olan veya geliri olmayan vatandaşlara 360 euro yardım parası vermektedir. Bu yardımlar emekli olması gereken 67 yaş ve üzerinde olanları kapsamaktadır. Bu program, bildiğimiz diğer yardım programları gibi değil, emekli yaşına gelmiş az geliri olan ya da hiç olmayanları kapsıyor.

Eskiden toplumda bu yardıma “ödemeyenler parası” deniyordu. Bu paranın ismi şimdi OPEKA oldu. Yardımı alabilmek için belirli kriterler var. Bu kriterleri OGA sigortası yetkililerinden veya avukatlardan öğrenebilirler. Bu programı bazıları biliyor ve başvuru yapıyor. Biz avukatlar da bu tür dosyalar bulunmaktadır. Bu başvuru küçük bir süreçten geçerek 360 euroluk bir yardım şeklinde veriliyor.

“OGA SİGORTASINA BORÇLU OLANLAR DA YARDIMI ALABİLİR”

“Başka bir olayı daha izah etmek istiyorum. Mesela bir vatandaş 67 yaşına geldi, sigorta borcu var ama ödenmemiş ne yapacak? Bu vatandaş emekli olamayacak mı? Ya da komşudan para alıp borcunu ödeyecek de ondan sonra mı para alacak? Veya bankadan kredi çekerek mi borcunu ödeyip sonra para alacak? Bu problem, herhalde büyük görüldü ki buna bir çözüm üretildi.

Hiçbir sigortaya kayıtlı olmayan vatandaşlar zaten 1 yıldan beri OGA bünyesinde kurulan OPEKA’nın verdiği yardımdan yararlanıyor. Peki sigortalı olan ancak ödeyemeyenlerin durumu ne? Öncelikle şunu söyleyeyim bu özel konu olduğu için kişi borcunu söylemiyor, kendisi biliyor. Bu durumdaki vatandaşlar şunları bilmesi gerekiyor. Mesela, OGA sigortasına 10.000 euro borcu var ve ödemiyor. Bu kişi dilekçe yaparak OPEKA’dan 360 euro yardım parasını talep edebilir.”

OPEKA’DAN İKİ EŞ DE YARDIM ALABİLİR

“Bir aileden karı ve koca ikisi de 67 yaşındaysa ve yardım parası başvurusu yaparlarsa ikisi de ayrı ayrı 360 euro yardım parası alabilirler. Ama eşlerden biri sigortasından 360 eurodan 1 euro dahi fazla emeklilik alıyorsa bu durumda eşlerden biri yardımı alamıyor. Emeklilik maaşı 360 euronun altındaysa ikinci eş de yararlanabilir. Bu konuda halkımızı bilgilendirelim belki birileri başvuruda bulunur. Vatandaşlar konuyu araştırsınlar. Sefalet ve sıkıntı içerisinde olmasınlar bunu değerlendirsinler.”

TEBE SİGORTALI VATANDAŞLAR DA YARDIM İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR  

“OGA’nın haricinde TEBE sigortasına kayıtlı 67 yaşındaki vatandaşlar için de OPEKA yardımı geçerlidir. TEBE ödemeleri konusunda vatandaşlar zor durumda. Diyelim ki; TEBE’ye 4 bin veya 20 bin euro ve üzerinde borcu var. Emeklilik günü gelmiş ama evrakları yatıramıyor. Yardım kapısı ona da açık. O da gidip yardım dilekçesi yaparak OPEKA’dan yardım isteyebilir. Bu yardıma başvurmak için eşlerden biri 360 euronun üzerinde sigortadan maaş almıyor olması lazım. Yunanistan’da 40 yıl oturmuş, daimi ikametgâhı burada olması lazım, belediyeden burada oturduğuna dair evrak alması lazım, taşınmaz mal beyanı yani rayiç bedeli ne kadar olduğu gibi kriterlere bakılmaktadır.

OGA’DAN EMEKLİLİK İÇİN 15 YIL YETERLİDİR

“17 yıl ödemiş fakat son zamanlarda sigortasını ödeyemez duruma gelmiş bir vatandaşı ele alacak olursak, bu kişi 15 yıl ödediğinden dolayı 67 yaş emekliliğini kazanmış durumdadır. Son iki yılı ödememiş olsa da sorun yok emekli olabilir. Yasa, 15 yıl ödemiş olan kişi 67’de emekli olabilir diyor. Yarın ne olur onu bilemiyoruz. 3 yıl sonra OGA 20 yıl derse sizde de 16 yıl ödeme varsa bu durumda emekli olamayacaksın. Ama tekrar söylüyorum şimdilik 15 yıl şartı aranmaktadır.”

İKİ SİGORTADAKİ PULLARIN BİRLİKTE VERİLMESİ MANTIKLIDIR  

“OGA sigortası ödemeleri ve diğer sigortalardan yapıştırılan pulların emeklilik için aynı anda verilip verilmemesi konusuna değinecek olursak bildiğiniz gibi sigortalar toplandı EFKA oldu. İki ayrı noktadan sigortadan kazanılan pullar varsa bunların aynı anda içeri verilmesi daha mantıklıdır. En azından maddi kayıp olmayacak. Çünkü OGA’nın haricinde IKA’dan da pullar varsa onlar da aynı zamanda verilsin ki IKA’dan alacağı miktar emeklilik maaşına erken ilave edilsin.”

OGA SİGORTALILAR 62 YAŞINDA DA EMEKLİ OLABİLİR

“OGA’dan sigortalı kişiler için bugün emeklilik yaşının en büyüğü 67’dir. Ama 62 yaş emekliliği de var. Bu durumu vatandaşlar göz önünde bulundurmuyorlar. İki yıl başka yerde sigortalı çalışmışlığı varsa bu OGA’lılar 62 yaşında emekli olabilir. Ancak, 1988’den beri OGA sigortası ödemiş olması lazım. Ödemelerde kesinti olmuş olsa da düzeltilebilir. Önceden iki yıl NAT, TEBE, İKA sigortalı veya yurtdışında iki yıl çalışmış OGA’lılar 62 yaşında emekli olma hakkına sahiptir. Anladığım kadarı ile bu program iki yada üç yıl sonra kapanabilir. Böyle bir olasılık var bu imkâna sahip olanlara tavsiyem bu fırsatı değerlendirsinler.”

Cınar FM