Yunanistan’da kısa süreli kiralamaların ( Airbnb ) vergilendirilmesi

Yunanistan’da kısa süreli kiralamadan elde edilen gelir 1/1/2017 den itibaren vergilendirilmektedir. 2017 yılı içerisinde kısa süreli kiralamadan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerin, 2017 yılı vergi beyannamesinde yıl içerisinde kazandıkları geliri beyan etmeleri gerekmektedir.

Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu tarafından 23/11/2017 tarihinde yayınlanan 118/2017 sayılı genelgeyle 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre:

Kısa Süreli Kiralama: Herhangi bir gayrimenkulün, bir yıldan az olmak üzere, belirli süreliğine dijital platformlar üzerinden kiralanması

Kısa Süreli Konaklama Gayrimenkulleri Sicili: Kısa Süreli Konaklama hizmeti sunan gayrimenkullerin Yönetici tarafından kayıt edilmesi gereken, Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu tarafından tutulan sicil.

Kısa Süreli Konaklama Beyannamesi:  Yöneticinin, gelirin belirlenmesi amacıyla Paylaşım Ekonomisi dijital platformları üzerinden yaptığı kiralama anlaşmalarını ve değişikliklerini belirten, Elektronik ortamda Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumuna gönderilen beyanname.

Kısa Süreli Kiralama Yöneticisi: Gayrimenkul başına aşağıdaki işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişi:

  1. Gayrimenkulün Sicile kaydı
  2. Gayrimenkulün Dijital Platformlara kaydı ve sicil numarasının zorunlu olarak dijital platformlarda görünmesi ile ilgili işlemleri
  3. Kiracı başına Beyanname’nin verilmesi
  4. Gelir sahibini belirleme ile ilgili sicile hak sahiplerinin bilgilerinin girilmesi
  5. Hak sahibinin ve hak sahiplerinden bazılarının kimliği bilinmediği durumlarda gelirin kamuya yatırılması

Yönetici gayrimenkulün sahibi, kullanım hakkı sahibi, tekrar kiraya veren kişi veya bazı özel durumlarda 3. Kişi olabilir.

Gayrimenkul:

  1. Daire
  2. Müstakil Ev
  3. Bina ve işlevsellik açısından bağımsız olan yapı
  4. Müstakil evlerin ve Dairelerin odaları. Gayrimenkul bütün veya bütünün bir bölümü olarak kiralanabilir.

Sicile kayıtlı olmama, dijital platformlarda sicil kayıt numarasının görünmeme durumlarında 5000 Euro para cezası öngörülmektedir. Bir yıl içerisinde ikinci defa aynı suçun işlemesi durumunda para cezası iki kat olarak, tekrar edilmesi durumunda 4 kat olarak uygulanır. Sicile konaklama beyannamesinin gönderilmemesi ya da yanlış beyan edilmesi durumunda Yöneticiye dijital platformlarda ilgili gayrimenkulün görüne kira bedelinin iki katı ceza uygulanır. Beyannamenin geç gönderilmesi durumunda ise 100 Euro para cezası uygulanır.

Vergilendirme

Yunanistan’da kısa süreli kiralamalardan sağlanan gelir, eğer sadece konaklama hizmeti veriliyorsa, gayrimenkullerden sağlanan gelir statüsüne girmekte ve bu şekilde vergilendirilmektedir. Buna göre gerçek kişiler

Gayrimenkulden sağlanan Gelir (Euro) Vergi Oranı
0-12.000 %15
12.001-35.000 %35
35.001- %45

 

Tüzel kişiler sağladıkları Gayrimenkul gelirleri için Kurumlar vergisine tabidir. Yunanistan’da kurumlar vergisi oranı %29’dur.

Konaklama hizmetine ek olarak herhangi başka bir hizmet te veriliyorsa (temizlik, kahvaltı, vs. ) sağlanan gelir İşletme faaliyetinden sağlanan gelir statüsüne girmekte, ona göre vergilendirilmektedir. Bu durumda faaliyet başlangıcı yapma, ve ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Ayrıca KDV muafiyeti de geçersiz olmaktadır.

 

KDV

Kısa Süreli Kiralamadan elde edilen gelirler KDV den muaftır.

Zorunlu Sigorta EFKA

Kısa süreli kiralamadan sağlanan gelirler gayrimenkullerden sağlanan gelirler kapsamında sorunlu sigortaya tabi değildir.