Belirli kategorilerdeki işletmeler KDV iadesini kontrol edilmeden alabilecek.

viesBugün imzalanan karara göre artık belirli kategorilerdeki işletmelerin KDV iadesi alabilmeleri için kontrol edilme zorunluluğu kalkmakta. Vergi borcu bulunmayan işletmelerin likitidesini arttırma amacıyla,alınan karardan

  • Faaliyet türü nedeniyle KDV alacağı sistematik olan artan işletmeler. (İhracat İşletmeleri)
  • Avrupa Birliği Gümrük Mevzuatına uygun olarak işlem kolaylığı sağlayan Onaylı Ekonomik Operatör (Α.Ε.Ο. – Authorized Economic Operator) ruhsatı sahibi işletmeler
  • Son takvim yılındaki ciroları en az %50 KDV den muaf faliyet kaynaklı işletmeler

Yukarıdaki işletmelerin yüksek düzeyde vergisel uyum içinde olmaları gerekmektedir. Yüksek düzey vergisel uyum için

  • En az üç dönem kontrol edilmiş ve control sonrası iade edilen tutar ile talep edilen tutar arasında %5 ten fazla fark bulunmamış olması
  • Vergi ve gümrük yasalarını çiğnememiş olması
  • Belirli risk analizi kriterlerine göre Avrupa Birliği içi KDV ilişkileri açısından şüpheli olarak belirlenmemiş olma

şartları aranmaktadır.