ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΡ ΓΕΜΗ
162324010000

ΑΦΜ
801731392

ΕΔΡΑ
ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 43 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.000,00 €

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
0

ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. Ο εταίρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ και της ΦΩΤΕΙΝΗ, κάτοικος ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, επί της οδού
    ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ, αρ. 0, ΤΚ 64200, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ881524, Α.Φ.Μ. 047116534, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail)
    augoustidispanagiotis@mustafa.gr, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 40.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 100 X (100%) μερίδια

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΕΣ

Για αόριστη διάρκεια, ο/η ΟΛΤΖΑΙ ΧΟΥΣΕΙΝ, ΝΕΤΖΔΕΤ ΣΑΤΖΙΔΕ, κάτοικος ΙΑΣΜΟΣ, επί
της οδού ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ, αρ. 0, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ694799, Α.Φ.Μ. 136624551,
επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail) ochousein@gmail.com