Ο φορολογικός λογαριασμός του 2016

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Υπέρογκα ποσά φόρων θα κληθούν να πληρώσουν το 2016 εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα λάβουν με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, αγρότες και επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να καταβάλουν επιπλέον 945 εκατ. ευρώ σε φόρους επί των εισοδημάτων τους. Παρά το γεγονός ότι η φοροδοτική ικανότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων έχει ήδη εξαντληθεί και τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο έχουν υπερβεί τα 85 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση προχωρά σε περαιτέρω αυξήσεις φορολογικών συντελεστών, εφαρμόζοντας πιστά το μνημόνιο ΙΙΙ.

Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2016, που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, οι επιπλέον φόροι που θα επιβληθούν στα εισοδήματα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προβλέπεται να ανέλθουν στα 945 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που θα επιβαρυνθούν με το επιπλέον αυτό ποσό φόρων είναι:

Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες και τα λοιπά φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ: Ολα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει φέτος ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 30.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν το 2016 πρόσθετους φόρους ύψους 314 εκατ. ευρώ, καθώς θα φορολογηθούν, αναδρομικά για όλο το 2015, με συντελεστές ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αυξημένους κατά 42,8% έως 185,7%. Ειδικά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 30.000 ευρώ θα πληρώσουν με τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 2016 την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που απέκτησαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2015 που ενεργοποιήθηκε η αύξηση των συντελεστών της εισφοράς στον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

Οι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ έχουν αυξηθεί:

  • στο 2% από 1,4% για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ
  • στο 4% από 2,8% για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ
  • στο 6% από 2,8% για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ
  • στο 8% από 2,8% για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

Το επόμενο έτος, εξάλλου, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωποι και με περαιτέρω επώδυνες αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων τους. Κι αυτό διότι το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την εφαρμογή μιας ενιαίας φορολογικής κλίμακας και την αλλαγή των κλιμακίων και των φορολογικών συντελεστών, με σκοπό τη μεταφορά των φορολογικών βαρών από τα εισοδηματικά κλιμάκια κάτω των 30.000 ευρώ στα εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 30.000 ευρώ. Επιπλέον, το αφορολόγητο όριο στη φορολογική κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων θα πρέπει να καλύπτεται με δαπάνες που θα έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά με πλαστικό χρήμα.

Πρόσθετα έσοδα από φόρους στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016

  • 314 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Από την αναμόρφωση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
  • 157 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις ατομικές και λοιπές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.
  • 324 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Από τις αυξήσεις των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος για τα ενοίκια, τα αγροτικά εισοδήματα και τα κέρδη των εταιρειών.
  • 150 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Από την αναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. ΤοΥΠΟΙΚ σχεδιάζει την εφαρμογή ενιαίας φορολογικής κλίμακας για όλες ή για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων με σημαντικές ανακατατάξεις στα φορολογικά κλιμάκια και τους φορολογικούς συντελεστές.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων: Το συνολικό ποσό των φόρων που θα κληθούν να πληρώσουν το 2016 οι φορολογούμενοι που εισπράττουν ενοίκια από εκμισθώσεις ακινήτων θα είναι αυξημένο κατά 142,2 εκατ. ευρώ. Για τα εισοδήματα αυτά αναμένεται να καθιερωθεί μια νέα φορολογική κλίμακα, στην οποία οι συντελεστές 11% (για ετήσια ποσά μέχρι 12.000 ευρώ) και 33% (για τα πέραν των 12.000 ευρώ ετήσια ποσά) θα είναι αυξημένοι.

Την ίδια ώρα, καταργήθηκε η δυνατότητα που είχαν οι φορολογούμενοι να εκχωρούν στο Δημόσιο τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 4346/2015 τα ενοίκια που παραμένουν ανείσπρακτα από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του εκμισθωτή, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Οι αγρότες: Μετά τον διπλασιασμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από 27,5% σε 55% αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2014, οι αγρότες θα δουν το επόμενο έτος στα εκκαθαριστικά σημειώματα τη φορολογική τους επιβάρυνση να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ανεβαίνει από το 55% στο 75%. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αποφάσισε για τα αγροτικά εισοδήματα να προωθήσει νωρίτερα, από το 2016, την αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 13% στο 20%. Το μέτρο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων του νέου προϋπολογισμού και εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τους περίπου 500.000 αγρότες με επιπλέον φόρους ύψους 32 εκατ. ευρώ.

Επιχειρήσεις

Αυξημένες κατά 150 εκατ. ευρώ θα είναι το επόμενο έτος οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Μετά την αύξηση της «προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου έτους» από το 80% στο 100% του κύριου φόρου, για τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, η οποία επιβλήθηκε αναδρομικά για τη χρήση του 2014, τα φετινά κέρδη όλων των επιχειρήσεων που έχουν τη μορφή νομικών προσώπων θα φορολογηθούν το επόμενο έτος με υψηλότερο συντελεστή. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φορολόγησης των καθαρών κερδών των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% για τα κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες θα πληρώσουν ταυτόχρονα και αυξημένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος, αφού ο συντελεστής από 55% ανέβηκε στο 75%.

Αυτοαπασχολούμενοι: Περίπου 700.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» θα υποστούν το επόμενο έτος υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις. Με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2016 θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη «προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους» που θα ανεβάσει σημαντικά τη συνολική φορολογική τους επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, η «προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους» θα είναι αυξημένη από το 55% στο 75% του κύριου φόρου. Στους φορολογούμενους που θα επιβαρυνθούν περιλαμβάνονται και χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» οι οποίοι εισπράττουν ταυτόχρονα και μισθούς. Οι εν λόγω φορολογούμενοι θεωρούνται από την εφορία «ελεύθεροι επαγγελματίες» και αναγκάζονται ήδη να πληρώνουν κύριο φόρο 26% επί του καθαρού εισοδήματος από τα «μπλοκάκια», καθώς και προκαταβολή φόρου υπολογιζόμενη επί του κύριου φόρου.