Το Λογιστικό Γραφείο Μουσταφά & Συνεργάτες παρέχει υψηλού επίπεδου λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η επιχείρηση αποσκοπεί την κάλυψη των λογιστικών αναγκών των πελατών της με ποιότητα, αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

Το προσωπικό της αποτελείται από απόφοιτους ημεδαπών και αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία και διαθέτουν αδεία ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού και Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Η Εταιρία διαθέτει σύγχρονη υποδομή και τεχνολογικό εξοπλισμό στα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης.

Η αποστολή της εταιρίας είναι παροχή σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών οικονομικής φύσεως περιλαμβανόμενης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ιδιώτες και Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η καταπολέμηση της ανεργίας σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της εγχώριας παραγωγής αξιοποιώντας τα κοινοτικά και εθνικά κονδύλια αποτελεί την κοινωνική ευθύνη της εταιρίας.

Στις μέρες μας που το πολύπλοκο λογιστικό – οικονομικό τοπίο διαμορφώνεται συνεχώς με τις αλλεπάλληλες αλλαγές, η εύρεση κατάλληλης λύσης προσαρμοζόμενης στις ειδικές ανάγκες των πελατών μας είναι ο λόγος της παρουσίας μας στον κλάδο των οικονομικών υπηρεσιών.

Το Λογιστικό Γραφείο Μουσταφά & Συνεργάτες είναι μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Αρ. ΓΕΜΗ 145910710000