THESSALONIKI
Leoforos Nikis 3,
54624 Thessaloniki/Greece
Tel     +302312315067
Fax   +302531030500

KOMOTINI

Vasileos Pavlou 9,
69132 Komotini/Greece
Tel     +302531030500
Fax   +302531030500