Αναζητάμε βοηθό λογιστή/τρία για πλήρη απασχόληση στο Λογιστικό μας γραφείο στη Θεσσαλονίκη

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναζητάμε βοηθό λογιστή/τρία για πλήρη απασχόληση στο Λογιστικό μας γραφείο στη Θεσσαλονίκη

-Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης.
  • Εμπειρία άνω των 2 ετών.
  • Καλή γνώση Διπλογραφικών Βιβλίων, Φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων
  • Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Microsoft Office με εμπειρία και εξοικείωση σε λογιστικά προγράμματα της EPSILON ή/και SINGULAR

-θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

  • Γνώση υπηρεσιών ΓΕΜΗ (αιτήσεων για πιστοποιητικά, πρακτικά, τροποποιήσεις καταστατικών, ενάρξεις εταιρειών)
  • Η προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο ή σε ανάλογη θέση
  • Γνώση Εργασιακών- Μισθολογικών θεμάτων
  • Γνώση Αγγλικής ή/και Τουρκικής γλώσσας

-η εταιρία προσφέρει

  • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο ακόλουθο e-mail μεχρι :

thessaloniki@mustafa.gr